Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Partnerzy KOM

OŚRODKI WSPIERAJĄCE KLASTER OBRÓBKI METALI

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr od 25 lat zajmuje się realizacją projektów edukacyjnych i rozwojowych. Misją BFKK jest zapewnienie dostosowania kompetencji mieszkańców do rozwijających się potrzeb pracodawców. Swoją misję Fundacja…

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny to przede wszystkim otwarta przestrzeń wzrastania biznesu. Tu pomysły kiełkują, nabierają formy i potencjału do walki o swoje miejsce na rynku. Właśnie tu idee spotykają się z praktyką, a młodzi…

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku jest liderem kształcenia ustawicznego w województwie podlaskim. Przygotowuje kadrę na potrzeby lokalnego rynku pracy, prowadzi systemowe doradztwo dla zainteresowanych, realizuje badania i…

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju powstało dzięki grupie naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli wolnych zawodów, którym leży na sercu rozwój województwa podlaskiego i podniesienie jego konkurencyjności. CPiR wspiera współpracę…

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” funkcjonuje od 27 listopada 1997 roku i skupia ogółem 37 samorządów z obszaru woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W latach 2001-2014 zarządzało funduszami Unii Europejskiej o łącznej wartości 23,…

Celem instytutu jest budowanie trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Instytut wyróżnia się kompleksowością, wysoką jakością końcowych produktów i usług oraz naukowym charakterem współpracy. Dzięki temu IIT podejmuje się wyzwań…

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku jest regionalną organizacją samorządu gospodarczego działającą i zrzeszającą podmioty gospodarcze z terenu północno-wschodniej Polski.

Posiada charakter otwarty, zrzesza małe, średnie i…

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach jest jedyną w regionie wyższą uczelnią publiczną. Oferuje obecnie studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i…

Park to miejsce wzajemnych powiązań pomiędzy nauką a biznesem, umożliwiające transfer technologii, prowadzenie innowacyjnych form działalności gospodarczej oraz inwestowania. Przygraniczne położenie Suwałk decyduje o tym, że jest on…

Funkcjonujemy już od 1994 r. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju gospodarczego regionu, w tym rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności inspirowanie tworzenia i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzamy programami…

Politechnika Białostocka ma ambicje i możliwości aby stać się źródłem inspiracji i przestrzenią generowania nowatorskich idei. Dysponując potencjałem aparaturowym na skalę europejską oraz siecią laboratoriów, Uczelnia oferuje wspólną…

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój…

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w ramach Polskiej Stefy Inwestycji wspiera rozwój przedsiębiorców, którzy inwestują na zarządzanym obszarze obejmującym całe województwo podlaskie, powiaty: ełcki i gołdapski, położne w…

UMB to prestiżowa, prężnie rozwijająca się uczelnia wyższa, wyróżniająca się na tle polskich ośrodków akademickich. UMB współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami i ośrodkami badawczymi. Ważnym elementem działalności Uczelni jest…

Uniwersytet w Białymstoku to największa uczelnia w północnowschodniej Polsce, kształcąca na kierunkach: społecznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych. Ma 9 wydziałów, w tym cztery z kategorią naukową „A”. Kształci się tu…

Białystok to największe miasto północno-wschodniej Polski – stolica województwa podlaskiego, z liczbą około 300 tys. mieszkańców. Atutem Białegostoku jest położenie geograficzne - blisko wschodniej granicy państwa, a zarazem granicy…

Suwałki to miasto przyjazne inwestorom. Aktywność władz lokalnych ukierunkowana jest na rozwój gospodarczy. Miasto systematycznie rozbudowuje infrastrukturę oraz tworzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a także oferuje…

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jest profesjonalnym realizatorem polityki rynku pracy, skutecznie inspirującym partnerów do wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz wspierającym osoby dorosłe w…

Przemysł metalowo-maszynowy to ważny element podlaskiej gospodarki i jedna z inteligentnych specjalizacji naszego województwa. To także istotna część planów na ambitne Podlasie, które ma opierać się na innowacjach, a w szczególności na…

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku (wcześniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku) istnieje od 1 października 1993 r. Jest najstarszą uczelnią niepubliczną w…

Zakład Doskonalenia Zawodowego to stowarzyszenie o charakterze edukacyjnym. Firma posiada 70-letnie doświadczenie i tradycję w branży edukacyjno-szkoleniowej w północno-wschodniej Polsce, pełni rolę niekwestionowanego lidera w swoim…

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku to szkoła z 97-letnimi tradycjami. Kształcimy młodzież w branży mechanicznej, samochodowej, a od roku szkolnego 2017/2018 także w branży…

Zespół Szkół nr 10 w Białymstoku, w którego skład wchodzi Branżowa Szkoła I i II Stopnia nr 10, kształci uczniów na potrzeby podlaskich pracodawców na zasadzie dualnego systemu kształcenia, czyli połączenie nauki z pracą, w branży…