Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Partnerzy KOM

OŚRODKI WSPIERAJĄCE KLASTER OBRÓBKI METALI

 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań…

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr od 25 lat zajmuje się realizacją projektów edukacyjnych i rozwojowych. Misją BFKK jest zapewnienie dostosowania kompetencji mieszkańców do rozwijających się potrzeb pracodawców. Swoją…

 

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny to przede wszystkim otwarta przestrzeń wzrastania biznesu. Tu pomysły kiełkują, nabierają formy i potencjału do walki o swoje miejsce na rynku. Właśnie tu idee spotykają się z…

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku jest liderem kształcenia ustawicznego w województwie podlaskim. Przygotowuje kadrę na potrzeby lokalnego rynku pracy, prowadzi systemowe doradztwo dla zainteresowanych,…

 

Stowarzyszenie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju powstało dzięki grupie naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli wolnych zawodów, którym leży na sercu rozwój regionu i podniesienie jego konkurencyjności. CPIR…

 

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” funkcjonuje od 27 listopada 1997 roku i skupia ogółem 32 samorządy z obszaru woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W latach 2001-2014 zarządzało funduszami Unii Europejskiej o…

 

Hexa Bank Spółdzielczy funkcjonuje od 01.10.1968 r., udziałowcami jest ponad 2000 członków. Jest w 100% polskim bankiem, zrzeszonym w Grupie BPS S.A. Centrala Banku znajduje się w Piątnicy. Bank posiada 6 oddziałów: w…

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku jest regionalną organizacją samorządu gospodarczego działającą i zrzeszającą podmioty gospodarcze z terenu północno-wschodniej Polski.

Posiada charakter otwarty, zrzesza…

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach jest jedyną w regionie wyższą uczelnią publiczną. Oferuje obecnie studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie, zarówno w trybie…

 

Park to miejsce wzajemnych powiązań pomiędzy nauką a biznesem, umożliwiające transfer technologii, prowadzenie innowacyjnych form działalności gospodarczej oraz inwestowania. Przygraniczne położenie Suwałk decyduje o tym…

 

Funkcjonujemy już od 1994 r. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju gospodarczego regionu, w tym rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności inspirowanie tworzenia i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzamy…

 

Politechnika Białostocka od blisko 70 lat kształci inżynierów, którzy swoją wiedzą oraz umiejętnościami wspierają polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Uczelnia efektywnie współpracuje też z biznesem. Wśród priorytetowych…

 

Staleo.pl to innowacyjny portal przemysłowy, będący źródłem codziennych wiadomości z branży. Informacje przedstawiane są w obszerny i rzetelny sposób. To miejsce, gdzie znajduje się branżowy katalog firm, ogłoszenia…

 

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w ramach Polskiej Stefy Inwestycji wspiera rozwój przedsiębiorców, którzy inwestują na zarządzanym obszarze obejmującym całe województwo podlaskie, powiaty: ełcki i gołdapski,…

 

UMB to prestiżowa, prężnie rozwijająca się uczelnia wyższa, wyróżniająca się na tle polskich ośrodków akademickich. UMB współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami i ośrodkami badawczymi. Ważnym elementem działalności…

 

Uniwersytet w Białymstoku to największa uczelnia w północnowschodniej Polsce, kształcąca na kierunkach społecznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych. Ma 9 wydziałów, w tym cztery z kategorią "A" oraz 5…

 

Białystok to największe miasto północno-wschodniej Polski – stolica województwa podlaskiego, z liczbą około 300 tys. mieszkańców. Atutem Białegostoku jest położenie geograficzne - blisko wschodniej granicy państwa, a…

 

Suwałki to miasto przyjazne inwestorom. Aktywność władz lokalnych ukierunkowana jest na rozwój gospodarczy. Miasto systematycznie rozbudowuje infrastrukturę oraz tworzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a…

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jest profesjonalnym realizatorem polityki rynku pracy, skutecznie inspirującym partnerów do wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz wspierającym…

 

Przemysł metalowo-maszynowy to ważny element podlaskiej gospodarki i jedna z inteligentnych specjalizacji naszego województwa. To także istotna część planów na ambitne Podlasie, które ma opierać się na innowacjach, a w…

 

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku (wcześniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku) istnieje od 1 października 1993 r. Jest najstarszą uczelnią niepubliczną w regionie oraz jedną z…

Zakład Doskonalenia Zawodowego to stowarzyszenie o charakterze edukacyjnym. Firma posiada 70-letnie doświadczenie i tradycję w branży edukacyjno-szkoleniowej w północno-wschodniej Polsce, pełni rolę niekwestionowanego lidera w swoim…

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku to szkoła z 100-letnimi tradycjami. Kształcimy młodzież w branży mechanicznej, samochodowej, a od roku szkolnego 2017/2018 także w branży gazowniczej. W zawodzie…

 

Zespół Szkół nr 10 w Białymstoku, w którego skład wchodzi Branżowa Szkoła I i II Stopnia nr 10, kształci uczniów na potrzeby podlaskich pracodawców na zasadzie dualnego systemu kształcenia, czyli połączenie nauki z pracą…