Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
15-540 Białystok, ul. Żurawia 71
+48 85 733 39 55
bpnt@bpnt.bialystok.pl
www.bpnt.bialystok.pl
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
box head
Anna Daszuta-Zalewska Dyrektor

Anna Daszuta-Zalewska
Dyrektor

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny to przede wszystkim otwarta przestrzeń wzrastania biznesu. Tu pomysły kiełkują, nabierają formy i potencjału do walki o swoje miejsce na rynku. Właśnie tu idee spotykają się z praktyką, a młodzi innowatorzy czerpią inspirację z otoczenia dojrzalszych firm. Oferujemy nie tylko miejsce na zlokalizowanie własnego biura, ale przede wszystkim przestrzeń do networkingu, wymiany wiedzy oraz doświadczeń w innowacyjnej społeczności. To właśnie tutaj przedsiębiorcy mogą poszerzać sieć swoich kontaktów biznesowych, poszukiwać i znajdować nowe możliwości współpracy. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny stwarza unikalne możliwości rozwoju. W tej dedykowanej biznesowi przestrzeni, ludzie i ich pomysły znajdują uznanie i wsparcie w swojej kreatywności. BPN-T to pierwszy w Polsce Wschodniej technopark certyfikowany przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP).