Przejdź do treści

Projekty

REALIZOWANE

Klaster Obróbki Metali wdraża kolejny projekt skierowany na internacjonalizację pod nazwą:

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego partnerami są ze strony polskiej – Klaster Obróbki Metali i Politechnika Białostocka, ze strony niemieckiej – Instytut Fraunhofera oraz StifterverbandMetalle.

Projekt ma charakter badawczy i koncentruje się na rozwoju – wytworzeniu oraz scharakteryzowaniu – nowoczesnych materiałów kompozytowych o…

Cel projektu: wymiana doświadczeń i implementacja najlepszych praktyk w zakresie kształcenia oraz szkoleń zawodowych w przemyśle metalowym.

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego  i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań inteligentnej SF 4.0 – KOM, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług klastra przez dostarc…

Projekt DigiFoF zakłada utworzenie współpracy sieciowej (platformy organizacyjnej) środowisk  uczelni, przedsiębiorstw, instytucji okołobiznesowych  w celu rozwijania nowych umiejętności dla młodych pracowników fabryk przyszłości, w których digitalizacja powoduje zmiany w procesie projektowania i wytwarzania mających na celu usprawnianie procesu produkcji, a…