Przejdź do treści

SmartKOM – Centrum Kompetencji Klastra Obróbki Metali

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 r. – 29.12.2023 r.

Budżet: 3 974 800,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 516 035,00 zł

 

Celem projektu jest przygotowanie koordynatora KOM do świadczenia nowej, proinnowacyjnej usługi OPTIMA 1 w zakresie identyfikacji problemów technologicznych oraz animacji projektów rozwojowych w dziedzinie technologii i innowacji oferowanych przedsiębiorstwom, szczególnie członkom KOM, ze wskazaniem obszarów optymalizacji i możliwości zastosowania technologii wdrożeniowych.

 

OPTIMA 1 obejmować będzie 3 główne obszary technologiczne, znajdujące odzwierciedlenie w specjalizacji sektorowej członków KOM, tj. zaawansowane technologie wytwarzania, digitalizacja procesów wytwarzania, predykcja i wirtualizacja procesów. W wymienionych obszarach mieszczą się następujące zagadnienia z zakresu Przemysłu 4.0.: mechanical engineering CNC, automatyka i robotyka, technologie przyrostowe (druk 3D), algorytmy uczące się (sztuczna inteligencja), Internet Rzeczy (IoT), chmura obliczeniowa, cyberbezpieczeństwo, integracja systemów, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR), Big Data, symulacje procesów i produktów.

 

Działania projektowe przewidują organizację m.in.: cyklu webinarów i szkoleń z zakresu Przemysłu 4.0, pokazów demolabów, Akademii Audytu, krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych. W ramach projektu nastąpi także wzmocnienie kompetencji pracowników koordynatora KOM.

  

Projekt realizowany w ramach poddziałania 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.