Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Jesteśmy największym klastrem branży metalowej
i maszynowej w Polsce.

Współpraca w ramach klastra umożliwia łączenie potencjałów, wymianę doświadczeń, generowanie synergii oraz wzmacnia przewagi konkurencyjne.

Korzyści dla członków Klastra

Możliwość ekspansji międzynarodowej i internacjonalizacji dzięki udziałowi w projektach wyłącznie dla członków Krajowych Klastrów Kluczowych.

Pomoc w skutecznym pozyskaniu funduszy pomocowych na rozwój firm.

 • Możliwość uzyskania dodatkowej punktacji w ocenie projektów dla członków Krajowego Klastra Kluczowego
 • Doradztwo, wyszukiwanie i dopasowywanie źródeł finansowania do potrzeb firmy
 • Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych
 • Rozliczanie projektów


Kooperacja i podwykonawstwo

 • Otrzymywanie zapytań ofertowych zarówno wewnątrz klastra jak i od zewnętrznych podmiotów
 • Tworzenie konsorcjów do realizacji zleceń
 • Wsparcie doradcze w trakcje realizacji zamówień
 • Budowa kultury kooperacyjnej


Grupy zaawansowanej współpracy (GZW)

 • Udział w forach, spotkaniach wymiany wiedzy eksperckiej oraz specjalistycznej w obszarach: digitalizacji, internacjonalizacji, technologii, marketingu i HR
 • Doskonalenie kompetencji kadr
 • Warsztaty, szkolenia, prezentacje i pokazy firm oraz partnerów strategicznych


Marketing kooperacyjny

 • "Cel-kooperacja" - cykl informacyjno-zapoznawczy (wizytówki technologiczne, quizy, materiały promocyjne)
 • Udział w wydarzeniach targowych i konferencjach biznesowych
 • Promocja w lokalnych mediach oraz kanałach społecznościowych
 • Doradztwo i wsparcie z zakresu marketingu


Wizyty studyjne w firmach

 • Organizacja spotkań u wyselekcjonowanych partnerów technologicznych
 • Dostęp do dobrych praktyk, rozwiązań i know-how
 • Relacja ze spotkań w kanałach promocyjnych
 • Możliwość zapoznania się z parkami technologicznymi firm
 • Badanie potrzeb firm pod kątem współpracy


Korzystanie z pakietu grup zakupowych

 • Dostęp do raportów handlowych wywiadowni gospodarczej
 • Flotex – tańsze paliwo na największych stacjach w Polsce
 • Medycyna pracy – korzystne warunki finansowe badań wstępnych/okresowych
 • Doradztwo brokera ubezpieczeniowego - korzystne ubezpieczenia majątkowe i pracownicze
 • Możliwość tworzenia grup zakupowych surowców, materiałów, usług
 • RODO – opracowanie polityk bezpieczeństwa i wdrożenia RODO
 • CPTI – cyberbezpieczeństwo, audyty, obsługa informatyczna


Lobbing na rzecz firm członkowskich na szczeblu regionalnym i krajowym

Udział w kolektywnych wystąpieniach firm klastrowych

 • Efekt skali w zakresie udziału w forach, kongresach, konferencjach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych


Organizowanie eventów

 • Śniadania biznesowe, śniadania z funduszami, Walne Zgromadzenie Członków Klastra – 2 razy w roku, targi pracy, działania CSR


Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu oraz B+R

Profesjonalne doradztwo obszarów rozwojowych z udziałem doświadczenia eksperckiego firm członkowskich oraz niezależnych specjalistów

Nasza aktywność

Klaster Obróbki Metali jest obecny na najważniejszych światowych wydarzeniach biznesowych.
Nasza aktywność / Our activity

Oferta kooperacyjna

 • obróbka skrawaniem
 • obróbka ścierna
 • obróbka erozyjna
 • obróbka plastyczna
 • powłoki ochronne
 • obróbka cieplna
 • spajanie materiałów
 • produkcja systemów i instalacji LPG
 • rozwiązania w obszarze elektromobilności
 • automatyzacja i robotyzacja produkcji

Oferta usługowa biura

 • audyt technologiczny
 • audyt potencjału innowacyjnego
 • badania rynku
 • doradztwo strategiczne
 • kojarzenie kontrahentów
 • organizacja szkoleń
 • internacjonalizacja członków klastra


Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu:

Sylwia Król
Specjalista ds. Relacji Biznesowych
s.krol@metalklaster.pl
+48 790 110 004