Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Dołącz do Klastra

Klaster Obróbki Metali jako inicjatywa klastrowa rozpoczął działalność w 2006r. W dniu 4 grudnia 2007 roku zawarto porozumienie o współpracy, do którego przyłączały się kolejne podmioty. Na jego bazie przez blisko siedem lat realizowano działania dobrze oceniane w regionie, kraju i zagranicą. Widząc potrzebę dostosowania formuły prawnej funkcjonowania Klastra Obróbki Metali w kontekście ubiegania się o status Kluczowego Klastra Krajowego oraz bazując na doświadczeniach Grupy Zaawansowanej Współpracy powołanej do przygotowania inicjatywy do tego procesu strony porozumienia  postanawiają znowelizować zapisy porozumienia z dnia 4 grudnia 2007 r. 

Porozumienie o współpracy w ramach Klastra Obróbki Metali /tekst jednolity na dzień 4 grudnia 2014 r.