Przejdź do treści

Projekty

ZREALIZOWANE

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) realizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Jeden kontakt – wielu partnerów – prezentacja Klastra Obróbki Metali”.

Celem projektu jest promocja firm województwa podlaskiego,  jako podmiotów działających w ramach KIS i RIS, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firm w kraju i na rynkach międzynarodowych poprzez zwiększenie ich rozpoznawalności.

Cel projektu: wymiana doświadczeń i implementacja najlepszych praktyk w zakresie kształcenia oraz szkoleń zawodowych w przemyśle metalowym.

Celem projektu jest promocja firm województwa podlaskiego,  jako podmiotów działających w ramach KIS i RIS, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firm w kraju i na rynkach międzynarodowych poprzez zwiększenie ich rozpoznawalności.

Projekt Inteligentna SUPER FABRYKA 4.0 w systemie rozproszonym - wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali zakłada podjęcie kompleksowych działań w celu wprowadzenia nowych innowacyjnych usług i produktów na międzynarodowe rynki.

Szczególnie ważnym elementem projektu jest Komitet Użytkowników, do którego należą reprezentanci firm zrzeszonych w KOM, którego zadaniem będzie bieżące monitorowanie postępów w projekcie oraz dbanie o jego wymiar praktyczny i walidacja wyników badań.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności branży maszynowo-metalowej i drzewnej z regionu pogranicza polsko-litewskiego. Działania obejmą przygotowania przyszłych kadr na potrzeby tego sektora oraz wprowadzenie usług profesjonalizujących współpracę wewnątrz Klastra Obróbki Metali.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności branży maszynowej/metalowej z regionu pogranicza polsko-litewskiego.