Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali i podlaskiej branży metalowej na Warsaw Industry Week 2018

Okres realizacji: październik – grudzień 2018 r.

Projekt „Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali i podlaskiej branży metalowej na WarsawIndustryWeek 2018” został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja Przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycji województwa.

Celem projektu jest promocja firm województwa podlaskiego,  jako podmiotów działających w ramach KIS i RIS, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firm w kraju i na rynkach międzynarodowych poprzez zwiększenie ich rozpoznawalności.

W ramach projektu w targach WarsawIndustryWeek 2018 w Nadarzynie uczestniczyło sześć firm z województwa podlaskiego oraz Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w dniach 6-8 listopada 2018 r.

Lista uczestników projektu:

ALEX sp. z o.o.

BUDRAD POLSKA Sp. z o.o.

Technology  Applied  sp. z o.o.

D-Tech sp. z o.o.

PPH DEMEX Jerzy Demiańczuk

Neotech sp. z o.o.

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju koordynator KOM KKK

Wartość projektu: 84 700,00 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 68 395,00 PLN

UE