Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa

Cel Projektu:

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa, tj. wynagrodzenie personelu CPIR przygotowującego aplikację, organizacji spotkań konsorcjum projektowego oraz tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej.

Okres realizacji Projektu:

01.10.2021 r.–31.08.2022 r.

Budżet Projektu:

23 250,00 zł

Dofinansowania ze środków UE:

23 250,00 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oznaczenia UE