Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Jeden kontakt – wielu partnerów

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) realizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Jeden kontakt – wielu partnerów – prezentacja Klastra Obróbki Metali”.

Cel projektu to promocja firm Klastra Obróbki Metalu jako podmiotów działających w ramach Regionalnych i Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, wzmocnienie pozycji konkurencyjności firm KOM, w kraju i na rynkach międzynarodowych, oraz zwiększenie ich rozpoznawalności w trakcie dwóch międzynarodowych imprez targowych ITM Subcontracting 2019 w Poznaniu oraz Warsaw Industry Week 2019 w Nadarzynie.

Dofinansowanie projektu z UE: 231 725,00 zł.

Logo