Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Coolbend

Cel: „Wykorzystanie operacji wymrażania kriogenicznego do poprawy narzędzi do gięcia” realizowany będzie poprzez kolejne zadania:
* analizę procesów produkcyjnych w firmach zainteresowanych wynikami projektu, w tym m.in. wytypowanie narzędzi do badań;
* scharakteryzowanie wybranych stali narzędziowych do procesów gięcia i innych procesów wytwarzania,
* dostosowanie technologii wymrażania kriogenicznego do wymagań przemysłowych,
* próby eksploatacyjne w rzeczywistych warunkach produkcyjnych obrobionych narzędzi;
* wzrost trwałości narzędzi do obróbki metali, wzrost ich jakości i optymalizacja kosztów.

Szczególnie ważnym elementem projektu jest Komitet Użytkowników, do którego należą reprezentanci firm zrzeszonych w KOM, którego zadaniem będzie bieżące monitorowanie postępów w projekcie oraz dbanie o jego wymiar praktyczny i walidacja wyników badań.

Projekt Coolbend, który został dofinansowany przez NCBiR  jest naturalną przestrzenią do poszukiwania wymiaru komercyjnego dla firm. Udział jednostek badawczych i renomowanych firm  z pewnością zwiększy  wiarygodność marketingową produktów powstałych w tym projekcie badawczym.

Projekt Coolbend jest elementem międzynarodowej inicjatywy CORNET, która promuje ścisłą współpracę pomiędzy instytutami naukowymi i przedsiębiorstwami, a także umożliwia finansowanie badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania są przeprowadzane na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich. KOM jako jedyna inicjatywa klastrowa otrzymał dofinansowanie w tym konkursie.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy CORNET.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy CORNET.