Przejdź do treści

CEMIVET – CircularEconomy in Metal Industries VET

Akronim: CEMIVET

Okres realizacji projektu: wrzesień 2020 - sierpień 2023.

 

Cel projektu: W nadchodzących latach UE będzie promować przekształcenie systemu gospodarczego w Gospodarkę o obiegu zamkniętym jako priorytet swojej polityki. Projekt wspiera firmy i ich pracowników w lepszym zrozumieniu zachodzących przemian (np. Kryzysu klimatycznego), rozpoznaniu ich skutków i podjęciu odpowiednich działań adaptacyjnych.

Projekt ma na celu rozszerzenie i dzielenie się dobrymi praktykami związanymi z GOZ, zwłaszcza w odniesieniu do obróbki metali, produkcji i innych procesów. W projekt i kształcenie specjalistów mają być zaangażowani także nauczyciele i stażyści w ramach szkolenia zawodowego.

Docelowo w projekt zaangażowanych ma być około 200 uczestników.

Lider projektu: VereinigungfürBetrieblicheBildungsforschunge.V. - IBBF
https://ibbf.berlin/

Partnerzy projektu:
•    Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – koordynator Klastra Obróbki Metali
•    Alytus Business Advisory Center (Litwa)
•    METAINDUSTRY4, ADVANDED MANUFACTURING CLUSTER OF METAL INDUSTRY IN ASTURIAS (Hiszpania)
•    ReindustriaAgenzia Cremona Sviluppo (Włochy)

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+.

Erasmus+