Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Siedziba i biuro w Suwałkach: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49
Biuro w Ełku: 19-300 Ełk, Mickiewicz 15
+48 87 565 22 17
ssse@ssse.com.pl
www.ssse.com.pl
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
box head
Leszek Dec Prezes Zarządu

Leszek Dec
Prezes Zarządu

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w ramach Polskiej Stefy Inwestycji wspiera rozwój przedsiębiorców, którzy inwestują na zarządzanym obszarze obejmującym całe województwo podlaskie, powiaty: ełcki i gołdapski, położne w województwie warmińsko-mazurskim, a także w powiaty: łosicki, ostrowski, sokołowski i węgrowski województwa mazowieckiego. Nasza oferta jest skierowana do firm inwestujących w kapitał ludzki i rozwój usług, jak również do przedsiębiorstw produkcyjnych, które planują wdrażać w swoich fabrykach nowoczesne rozwiązania z obszaru przemysłu 4.0, by optymalizować produkcję pod kątem szybkości, czy kosztów oraz dostosować ją do potrzeb dynamicznie rozwijającego się świata. Podstawową korzyścią z inwestowania na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A. jest najwyższa w skali kraju wysokość wsparcia, w postaci zwolnienia z podatku dochodowego, w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Oferowana pomoc publiczna, w postaci niezapłaconego podatku może wynieść nawet 70% wartości kosztów kwalifikowanych. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy realizujący inwestycje na terenach własnych, publicznych lub dzierżawionych, Zwolnienie z podatku przysługuje, w zależności od lokalizacji inwestycji, przez 12 albo 15 lat. Dbamy o inwestorów, którzy zamierzają założyć firmę na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A., ale także o tych, którzy już prowadzą działalność na tym obszarze i planują inwestować w rozwój swoich przedsiębiorstw.