Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku
Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku
15-472 Białystok, ul. Ciepła 40
+48 85 67 85 846
rekrutacja@wans.edu.pl
wans.edu.pl
Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku
box head
doc. dr Edward Hościłowicz Rektor

doc. dr Edward Hościłowicz
Rektor

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku (wcześniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku) istnieje od 1 października 1993 r. Jest najstarszą uczelnią niepubliczną w regionie oraz jedną z najstarszych w Polsce. Oprócz siedziby w Białymstoku funkcjonuje także Filia w Ełku. Oferta edukacyjna obejmuje studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość, administracja, wychowanie fizyczne oraz studia II stopnia (magisterskie) na kierunku zarządzanie. W ramach programu Erasmus+ najlepsi studenci mogą odbywać część studiów na uczelniach zagranicznych (Niemcy, Belgia, Cypr, Malta, Litwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Włochy, Turcja, Estonia).Wzbogaceniem oferty dydaktycznej są wykłady w języku angielskim. Spełnia to oczekiwania studentów polskich, a jednocześnie umożliwia uczelni przyjmowanie studentów z zagranicy. Ważnym uzupełnieniem działalności edukacyjnej jest szeroka gama tematyczna studiów podyplomowych, MBA i kursów dokształcających.