Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Uniwersytet w Białymstoku
15-328 Białystok ul. Świerkowa 20 B
+48 85 745 70 00
uniwersytet@uwb.edu.pl
uwb.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku

 

Uniwersytet w Białymstoku to największa uczelnia w północnowschodniej Polsce, kształcąca na kierunkach społecznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych. Ma 9 wydziałów, w tym cztery z kategorią "A" oraz 5 instytutów. Na uczelni kształci się blisko 10,5 tys. studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Uniwersytet w Białymstoku kładzie nacisk na komercjalizację nauki, dostosowuje swoją działalność do potrzeb rynku. Celem Centrum Eksperckiego UwB jest zapewnienie warunków do rozpowszechniania i komercjalizowania wiedzy, w tym wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Funkcjonująca na uczelni Rada Konsultacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora gospodarki, wspiera UwB w dostosowaniu oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Uniwersytet dysponuje nowoczesną infrastrukturą do prowadzenia specjalistycznych badań, również na zlecenie przedsiębiorstw. W kampusie funkcjonuje Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe, które świadczy usługi także dla podmiotów zewnętrznych. Na UwB działają m.in. Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do zastosowania w Elektronice Spinowej, SPINLAB, Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno, Laboratorium Mikrobiologii Stosowanej.