Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet w Białymstoku
15-328 Białystok ul. Świerkowa 20 B
+48 85 745 70 00
uniwersytet@uwb.edu.pl
www.uwb.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku
box head
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Rektor

Uniwersytet w Białymstoku to największa uczelnia w północnowschodniej Polsce, kształcąca na kierunkach: społecznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych. Ma 9 wydziałów, w tym cztery z kategorią naukową „A”. Kształci się tu blisko 11 tys. studentów. Uniwersytet w Białymstoku kładzie nacisk na komercjalizację nauki oraz dostosowanie prowadzonej działalności do potrzeb rynku. Celem Centrum Eksperckiego UwB jest zapewnienie warunków do rozpowszechniania i komercjalizowania wiedzy, w tym wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Funkcjonująca na UwB Rada Konsultacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora gospodarki, wspiera Uniwersytet w dostosowaniu oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Uczelnia dysponuje nowoczesną infrastrukturą do prowadzenia specjalistycznych badań, również na zlecenie przedsiębiorstw. W kampusie funkcjonuje Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe, które świadczy usługi m.in. dla podmiotów zewnętrznych. Na UwB działają m.in.: Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do zastosowań w Elektronice Spinowej, SPINLAB, Centrum Syntezy i Analizy BioNano Techno, Laboratorium mikrobiologii stosowanej.