Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
+48 85 686 51 22
bowitt@umb.edu.pl
www.umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
box head
prof. dr hab. Marcin Moniuszko

prof. dr hab. Marcin Moniuszko
Prorektor ds. Nauki

UMB to prestiżowa, prężnie rozwijająca się uczelnia wyższa, wyróżniająca się na tle polskich ośrodków akademickich. UMB współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami i ośrodkami badawczymi. Ważnym elementem działalności Uczelni jest również współpraca z przedsiębiorcami. Uniwersytet dysponuje nowoczesną infrastrukturą do prowadzenia badań naukowych i działalności usługowej oraz profesjonalną kadrą ekspertów w naukach medycznych, farmaceutycznych, biologii i chemii. Wszystkie Wydziały UMB mogą się pochwalić wysoką (minimum A) oceną MNiSW. UMB posiada również wyspecjalizowane ośrodki badawcze oferujące: usługi hodowli oraz przeprowadzania badań eksperymentalnych na zwierzętach laboratoryjnych, dedykowane prowadzeniu badań klinicznych z udziałem ludzi, implementujące innowacyjne „omiczne” technologie wielkoskalowe, obrazowanie molekularne oraz wsparcie w zakresie analizy bioinformatycznej i statystycznej.