Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
15-448 Białystok, ul. Żabia 5
15-472 Białystok, ul. Ciepła 32
+48 85 651 58 55
sekretariat@ckubialystok.pl
www.ckubialystok.pl
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
box head
mgr inż. Bożena Barbara Krasnodębska

mgr inż. Bożena Barbara Krasnodębska
Dyrektor

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku jest liderem kształcenia ustawicznego w województwie podlaskim. Przygotowuje kadrę na potrzeby lokalnego rynku pracy, prowadzi systemowe doradztwo dla zainteresowanych, realizuje badania i analizy procesu dydaktycznego, pozyskuje środki pozabudżetowe oraz współpracuje z krajami europejskimi. Szkoła oferuje bezpłatną naukę w szkole policealnej, liceum ogólnokształcącym, kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Współpraca z pracodawcami umożliwia uzyskanie naszym słuchaczom umiejętności i uprawnień potrzebnych na rynku pracy. Bazując na dotychczasowym 13-letnim doświadczeniu w realizacji kursów i szkoleń na rzecz i przy współpracy pracodawców, oferujemy 24 kwalifikacyjne kursy zawodowe w ramach 16 zawodów.