Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 10
+48 87 562 84 32
sekretariat@pwsz.suwalki.pl
www.pwsz.suwalki.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
box head
dr Marta Wiszniewska Rektor

dr Marta Wiszniewska
Rektor

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach jest jedyną w regionie wyższą uczelnią publiczną. Oferuje obecnie studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W ofercie znajdują się również liczne studia podyplomowe oraz kursy językowe. W strukturze Uczelni funkcjonuje również m. in. Centrum Transferu Technologii. To wyjątkowe miejsce, które służy zarówno celom badawczo-rozwojowym, jak i dydaktycznym. Daje jednocześnie możliwość ścisłej współpracy środowiska naukowego, studentów oraz przedsiębiorców. Jest gwarantem wymiernych efektów prac badawczo-rozwojowych w postaci nowych technologii i produktów, a w konsekwencji powoduje wzrost konkurencyjności województwa podlaskiego. CTT oferuje innowacyjne laboratoria badawcze, wysokospecjalistyczny sprzęt, wykwalifikowaną kadrę, wiedzę i doświadczenie. W ofercie znajdują się laboratoria chemii spożywczej oraz budownictwa. Centrum Transferu Technologii współpracuje z niemal 100 firmami, dla których wykonuje specjalistyczne badania.