Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach
Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Innowacyjna 1
+48 87 564 22 00
park@park.suwalki.pl
www.park.suwalki.pl
Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
box head
Dariusz Bogdan Prezes Zarządu

Dariusz Bogdan
Prezes Zarządu

Park to miejsce wzajemnych powiązań pomiędzy nauką a biznesem, umożliwiające transfer technologii, prowadzenie innowacyjnych form działalności gospodarczej oraz inwestowania. Przygraniczne położenie Suwałk decyduje o tym, że jest on ważnym ośrodkiem międzynarodowych kontaktów gospodarczych. To instytucja wspierająca i inicjująca rozwój gospodarczy Polski północno-wschodniej w oparciu o nowe technologie, rozwój przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz tworzenie zachęt i wparcia do zakładania nowoczesnej działalności gospodarczej. Przyjazne środowisko dla biznesu, skupiające wykwalifikowaną kadrę, świadczące wysokiej jakości usługi consultingowe i dysponujące nowoczesną bazą. W skład kompleksu wchodzą: Inkubator Technologiczny, cztery laboratoria badawczo-rozwojowe (Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Energii Odnawialnej, Laboratorium Badania Produktu Chemicznego, Platforma Multimedialna), Centrum Konferencyjno- Wystawiennicze oraz Hala Procesów Technologicznych.