Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka
15-351 Białystok, Wiejska 45A
+48 85 746 90 14
prorektor.rozwoj@pb.edu.pl
www.pb.edu.pl
Politechnika Białostocka
box head
dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw. PB

dr hab. inż. Roman Kaczyński,
prof. nzw. PB

Prorektor ds. Rozwoju

Politechnika Białostocka ma ambicje i możliwości aby stać się źródłem inspiracji i przestrzenią generowania nowatorskich idei. Dysponując potencjałem aparaturowym na skalę europejską oraz siecią laboratoriów, Uczelnia oferuje wspólną realizację projektów opartych na innowacjach technologicznych. Stworzenie trwałych ram współpracy nauki i biznesu to jedno z naszych priorytetowych zadań, a także ważny czynnik rozwoju Uczelni, jak i przedsiębiorstw funkcjonujących w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy. Już dziś w wyniku kooperacji naszych naukowców z firmami Klastra Obróbki Metali powstają specjalistyczne, oryginalne rozwiązania techniczne. Politechnika Białostocka wkłada też dużo wysiłku w nawiązywanie nowych i rozwijanie istniejących już kontaktów z partnerami międzynarodowymi. Zakres działalności Uczelni w tej sferze obejmuje m.in. uczestnictwo w programie Erasmus+, wyjazdy studyjne, wspólne prowadzenie i publikowanie badań naukowych. O intensywności rozwoju współpracy świadczą liczne umowy, które uczelnia zawarła z instytucjami i uczelniami zagranicznymi.