Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Urząd Miejski w Suwałkach
Miasto Suwałki
Urząd Miejski w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
+48 87 562 80 00
org@um.suwalki.pl
www.um.suwalki.pl
Urząd Miejski w Suwałkach
box head
Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

Suwałki to miasto przyjazne inwestorom. Aktywność władz lokalnych ukierunkowana jest na rozwój gospodarczy. Miasto systematycznie rozbudowuje infrastrukturę oraz tworzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a także oferuje ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorców (np. pomoc de minimis, pomoc regionalna). Suwałki są korzystnie położone geograficznie (północnowschodnia Polska w pobliżu granic trzech państw) i dobrze skomunikowane – przy ważnych szlakach komunikacyjnych (droga krajowa nr 8 oraz linia kolejowa - przyszła Via i Rail Baltica). Co więcej, w niedługim czasie w mieście powstanie: lotnisko lokalne (2019 r.), obwodnica (2019 r.), zostanie też przebudowany dotychczasowy układ komunikacyjny tzw. Trasa Wschodnia (2019 r.). Serdecznie zapraszamy do Suwałk - miasta przyjaznego przedsiębiorcom, dynamicznie rozwijającego się, gościnnego i bezpiecznego, w którym warto inwestować.