Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku
Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku
15-959 Białystok, ul. Broniewskiego 14
+48 85 651 34 79
zsmbialystok@wp.pl
www.mechaniak.com.pl
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku
box head
Małgorzata Kleszczewska Dyrektor

Małgorzata Kleszczewska
Dyrektor

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku to szkoła z 97-letnimi tradycjami. Kształcimy młodzież w branży mechanicznej, samochodowej, a od roku szkolnego 2017/2018 także w branży gazowniczej. W zawodzie technik mechanik młodzież ma możliwość zdobycia kwalifikacji w zakresie montażu i obsługi maszyn i urządzeń, użytkowania obrabiarek skrawających, wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz organizacji i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń. W naszej szkole uczniowie mają do dyspozycji urządzenia konwencjonalne, a także nowoczesne obrabiarki CNC. Od wielu lat współpracujemy z wiodącymi firmami z branży mechanicznej działającymi w naszym regionie i w Polsce. W 2013 r. szkoła w ramach środków unijnych zakupiła dwa centra tokarskie i dwa centra frezarskie firmy Haas. Jako druga szkoła w Polsce ma największą liczbę obrabiarek CNC. W 2016 r. w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 zostało otwarte Centrum Edukacji Technicznej Haas (HTEC – Haas Technical Education Center). Zapewniamy naszym uczniom stały dostęp do najnowszych technologii obróbki metali. Jesteśmy otwarci na nowości technologiczne i współpracę z firmami.