Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku
15-959 Białystok, ul. Broniewskiego 14
+48 85 651 34 79
zsmbialystok@wp.pl
www.mechaniak.com.pl
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku to szkoła z 100-letnimi tradycjami. Kształcimy młodzież w branży mechanicznej, samochodowej, a od roku szkolnego 2017/2018 także w branży gazowniczej. W zawodzie technik mechanik młodzież ma możliwość zdobycia kwalifikacji w zakresie montażu i obsługi maszyn i urządzeń, użytkowania obrabiarek skrawających, wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz organizacji i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń. W naszej szkole uczniowie do dyspozycji urządzenia konwencjonalne, a także nowoczesne obrabiarki CNC. Od wielu lat współpracujemy z wiodącymi firmami z branży mechanicznej działającymi w naszym regionie i w Polsce. W 2013 r. szkoła w ramach środków unijnych zakupiła dwa centra tokarskie i dwa centra frezarskie firmy Haas. Jako druga szkoła w Polsce ma największą liczbę obrabiarek CNC. W 2016 r. w Zespole Szkół Mechanicznych zostało otwarte Centrum Edukacji Technicznej Haas (HTEC – Haas Technical Education Center). Program Centrów Edukacji Technicznej Haas jest przedsięwzięciem na skalę światową. Dzięki temu uczniowie mogą kształcić się na obrabiarkach, które mają zastosowanie w przemyśle, natomiast przemysł może pozyskać wysoko wykwalifikowaną kadrę. Zapewniamy naszym uczniom stały dostęp do najnowszych technologii obróbki metali.