Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Województwo Podlaskie
Województwo Podlaskie
15-888 Białystok ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1
+48 85 665 41 00
kancelaria@wrotapodlasia.pl
www.wrotapodlasia.pl
Województwo Podlaskie
box head
Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego

Artur Kosicki
Marszałek Województwa Podlaskiego

Przemysł metalowo-maszynowy to ważny element podlaskiej gospodarki i jedna z inteligentnych specjalizacji naszego województwa. To także istotna część planów na ambitne Podlasie, które ma opierać się na innowacjach, a w szczególności na Przemyśle 4.0. Klaster Obróbki Metali skupia firmy, które na tej drodze mają potencjał liderów wytyczających szlak dla innych. Podlasie musi korzystać z pomysłowości i potencjału przedsiębiorców oraz firm, które są z nim związane. Wielu z nich jest właśnie w Klastrze Obróbki Metali i praktycznie realizując trudne wyzwanie kooperacji we wspólnych przedsięwzięciach pokazują nową jakość, która będzie niezbędna dla realizacji czwartej rewolucji przemysłowej. Wierzę, że firmy będące członkami Klastra mogą nie tylko dać przykład, ale również inspirować rozwój. Rozwój nowoczesnych technologii to przyszłość gospodarcza województwa podlaskiego. Chcę, aby nowe spojrzenie na gospodarkę ludzi, którzy mają ambicję zmieniać Podlasie dało impuls wzrostu konkurencyjności podlaskich firm. Nowa wizja gospodarcza będzie opierać się na tym, aby nasze przedsiębiorstwa tworzyły nowe rozwiązania technologiczne wyprzedzające konkurencję. Wierzę, że Klaster Obróbki Metali będzie miał w tym duży udział. Życzę sukcesów.