Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
15-073 Białystok, ul. Starobojarska 15
+48 85 740 86 83
fundacja@pfrr.pl
www.pfrr.pl
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
box head
Andrzej Parafiniuk

Andrzej Parafiniuk
Prezes

Funkcjonujemy już od 1994 r. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju gospodarczego regionu, w tym rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności inspirowanie tworzenia i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzamy programami wsparcia przedsiębiorców ze środków unijnych. Wykonujemy analizy ekonomiczno-finansowe i marketingowe. Pomagamy w pozyskaniu środków pomocowych na przedsięwzięcia gospodarcze i samorządowe. Poszukujemy nowych rynków zbytu i potencjalnych partnerów dla naszych przedsiębiorców. Współorganizujemy targi, misje handlowe i spotkania z kontrahentami. Przeprowadzamy inwestycje kapitałowe na zasadach venture capital poprzez zakup udziałów lub akcji. Zabezpieczamy wszystkie rodzaje transakcji kredytowych: kredyty (inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym i inne), gwarancje, faktoring, akredytywy. Udzielamy pożyczek mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, które mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu bankowego. Kształtujemy także postawy społeczne i promujemy przedsiębiorczość na każdym etapie rozwoju, zarówno wśród wychowanków przedszkoli jak i uczniów szkół podstawowych czy też młodzieży.