Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Izba Przemysłowo Handlowa w Białymstoku
  Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
15-740 Białystok, ul. Antoniukowska 7
+48 85 652 56 45
biuro@iph.bialystok.pl
www.iph.bialystok.pl
Izba Przemysłowo Handlowa w Białymstoku
box head
Witold Karczewski Prezes

Witold Karczewski
Prezes

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku jest regionalną organizacją samorządu gospodarczego działającą i zrzeszającą podmioty gospodarcze z terenu północno-wschodniej Polski.

Posiada charakter otwarty, zrzesza małe, średnie i duże firmy prowadzące działalność gospodarczą w sferze produkcji, handlu i usług. Zróżnicowanie profilu działalności zrzeszanych podmiotów, pozwala na bezpośrednią analizę problematyki gospodarczej makroregionu. Reprezentując środowisko biznesu Izba ma możliwość zabierania czynnego głosu w kwestiach gospodarczych
występując w interesie zrzeszonych przedsiębiorstw.

Główne działania realizowane przez Izbę:
► kojarzenie partnerów biznesowych
na rynku krajowym i zagranicznym
► promocja firm i budowanie pozytywnego wizerunku
przedsiębiorcy
► organizacja spotkań, konferencji, seminariów,
szkoleń biznesowych, misji handlowych
► oferowanie polubownych metod rozwiązywania
sporów gospodarczych w drodze arbitrażu i mediacji
► wydawanie magazynu gospodarczego „Podlaski Manager”