Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
15-354 Białystok, ul. Pogodna 22
+48 85 749 72 00
sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl
www.wupbialystok.praca.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
box head
Janina Mironowicz Dyrektor

Janina Mironowicz
Dyrektor

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jest profesjonalnym realizatorem polityki rynku pracy, skutecznie inspirującym partnerów do wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz wspierającym osoby dorosłe w procesie planowania i rozwoju kariery zawodowej. Współpracuje z 14 powiatowymi urzędami pracy w województwie oraz wieloma innymi podmiotami i partnerami rynku pracy. Od 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jest realizatorem projektu skierowanego do podlaskich przedsiębiorstw i ich pracowników pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”. Projekt umożliwia przedsiębiorcom refundację części kosztów (dofinansowanie od 50% do 80% wartości usługi rozwojowej) poniesionych na kształcenie personelu. Od 2018 r. realizujemy również działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 w zakresie dofinansowania projektów dotyczących tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego (w szczególności na obszarach wiejskich) oraz podniesienia jakości i atrakcyjności oferty w ramach prowadzonych placówek.