Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Urząd Miejski w Białymstoku
Miasto Białystok
Urząd Miejski w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
+48 85 869 60 02
prezydent@bialystok.pl
www.bialystok.pl
Urząd Miejski w Białymstoku
box head
Tadeusz Truskolaski

Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białegostoku

Białystok to największe miasto północno-wschodniej Polski – stolica województwa podlaskiego, z liczbą około 300 tys. mieszkańców. Atutem Białegostoku jest położenie geograficzne - blisko wschodniej granicy państwa, a zarazem granicy Unii Europejskiej. Znajduje się na strategicznym szlaku komunikacyjnym o znaczeniu transgranicznym, tworząc naturalny most łączący rynki wschodnie i zachodnie. Jako główne sektory przemysłu można wymienić: elektromaszynowy, elektrotechniczny, maszynowy, budowlany, przetwórstwa spożywczego i tekstylny. Dynamicznie rozwijające się branże to: IT/ITC oraz usługi biznesowe BPO/SSC oraz produkcja wysokiej jakości sprzętu medycznego, elektronicznych systemów kontrolnych, automatyki i robotyki. Białystok jest centralnym ośrodkiem akademickim w regionie ze znaczącą dostępnością wykwalifikowanej kadry. Oferta białostockich uczelni wyższych spełnia wymogi i oczekiwania przedsiębiorców. Kapitał ludzki jest jedną z głównych cech wyróżniających Miasto. Białystok w opinii inwestorów zagranicznych, jak i firm krajowych, które tu zainwestowały postrzegany jest jako miasto przyjazne, z klimatem do inwestowania i dynamicznego rozwoju.