Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Stowarzyszenie Euroregion Niemen
16-400 Suwałki, ul. Wesoła 22
+48 87 565 36 71
euroregion@niemen.org.pl
www.niemen.org.pl
Stowarzyszenie Euroregion Niemen

 

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” funkcjonuje od 27 listopada 1997 roku i skupia ogółem 32 samorządy z obszaru woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W latach 2001-2014 zarządzało funduszami Unii Europejskiej o łącznej wartości 23,4 mln EUR, w ramach których dofinansowano 478 projektów współpracy transgranicznej w dziedzinach takich jak: rozwój społeczny i gospodarczy, turystyka, ochrona środowiska, demokracja lokalna. Stowarzyszenie działa jako Biuro Krajowe Związku Transgranicznego Euroregion Niemen, który zasięgiem terytorialnym obejmuje przygraniczne obszary Polski, Litwy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Od 2012 roku Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na obszarze subregionu suwalskiego, w tym przede wszystkim budowania partnerstw samorządów, przedsiębiorstw i podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej. W roku 2017 weszło w skład konsorcjum tworzącego Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej, które udziela wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstw społecznych.