Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
15-441 Białystok, ul. Spółdzielcza 8
+48 85 653 77 00
fundacja@bfkk.pl
bfkk.pl
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
box head
Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo

Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo
Prezes Zarządu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr od 25 lat zajmuje się realizacją projektów edukacyjnych i rozwojowych. Misją BFKK jest zapewnienie dostosowania kompetencji mieszkańców do rozwijających się potrzeb pracodawców. Swoją misję Fundacja realizuje poprzez działania na rzecz rozpoznania oraz upowszechniania wśród mieszkańców wiedzy na temat potrzeb pracodawców w zakresie aktualnego i przyszłego popytu na kompetencje pracowników. Fundacja wspiera instytucje systemu oświaty w zakresie dostosowania programów kształcenia do potrzeb kompetencyjnych pracodawców. Ponadto prowadzi własną działalność edukacyjną, w tym w szczególności w zakresie kształtowania praktycznych kompetencji menadżerskich. Projekty edukacyjne Fundacji, w zakresie podnoszenia kompetencji kadr i zwiększania konkurencyjności, kierowane są do młodzieży, dorosłych, osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, administracji samorządowej oraz przedsiębiorców. Fundacja BFKK realizowała ponad 50 projektów dla kilkudziesięciu tysięcy osób, w tym 12 projektów ponadnarodowych, z udziałem partnerów z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji, Portugalii, Anglii, Norwegii, Litwy, Ukrainy, Białorusi.