Przejdź do treści

Wirtualna przestrzeń projektu MeCodia

MECODIA
MECODIA

Projekt pt. „Nowoczesne kompozyty o osnowie metalicznej wzmacniane naturalnymi okrzemkami” to nowatorski projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W celach promocji projektu powstawała platforma komunikacji on-line z zastosowaniem technologii VR.

 

Platforma stworzona została w formie animacji przestrzennej 3D umożliwiającej odzwierciedlenie rzeczywistości wirtualnego show roomu. Podczas wirtualnego spaceru po hali użytkownik ma możliwość wizyty on-line w laboratorium projektu badawczego. W trakcie spaceru użytkownik może zapoznać się z procesem powstawania materiału do badań oraz wyglądem okrzemków. Projekt służy promocji interaktywnych prezentacji rzeczywistych stanowisk laboratoryjnych i procesów badawczych w środowisku internetowym.

Czym jest projekt MeCoDia?

Projekt pt. „Nowoczesne kompozyty o osnowie metalicznej wzmacniane naturalnymi okrzemkami” akronim MeCoDia jest realizowany przez konsorcjum, którego partnerami są ze strony polskiej są Klaster Obróbki Metali i Politechnika Białostocka, ze strony niemieckiej Instytut Fraunhofera oraz StifterverbandMetalle. W trakcie wirtualnego spaceru użytkownik platformy ma okazję bliżej poznać partnerów projektu. Projekt ma charakter badawczy i koncentruje się na wytworzeniu oraz scharakteryzowaniu – nowoczesnych materiałów kompozytowych o osnowie metalicznej z naturalnym wzmocnieniem w postaci pancerzyków okrzemek.

 

Czym są okrzemki?

To mikroskopijne jednokomórkowe glony, zasiedlające naturalne zbiorniki wodne. Cechą charakterystyczną jest ich krzemionkowy pancerzyk, który dzięki swojej niezwykłej budowie zapewnia ciekawe właściwości wytrzymałościowe całej konstrukcji.

 

W ramach projektu powstała wirtualna platforma komunikacji on-line z zastosowaniem technologii VR, która dostępna jest pod linkiem:

https://vrkom.smarthost.pl/MeCoDia/index.html

 

Serdecznie zapraszamy do wizyty w aplikacji internetowej „Platformy komunikacji on-line z zastosowaniem technologii VR” w celu promocji działań i rezultatów projektu MeCoDia.

 

 

NCBR CORNET

 

 

NM KOM