Przejdź do treści

Przyszłość potrzebuje klastrów

Klastry

30 czerwca odbyło się spotkanie online Clusters for Next Generation EU: Dialogue Commissioner Thierry Breton - European Clusters Alliance. Omawiano rolę klastrów w przyszłości oraz wyjaśniano, jaki mają wpływ na gospodarkę.

"Klastry muszą zostać uwzględnione w planach naprawczych państw członkowskich UE". Na wirtualnym spotkaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. komisarz Thierry Breton i European Clusters Alliance doszli do wniosku, że klastry odgrywają kluczową rolę w ożywieniu gospodarczym jednolitego rynku europejskiego. Komisja i klastry mogą wspólnie przenieść te koncepcje na grunt lokalny i czerpać korzyści z istoty klastrów: wspólnych działań, współpracy i silnego partnerstwa. Więcej na klastrypolskie.pl.

Zachęcamy do obejrzenia całego materiału wideo z przedstawicielami organizacji klastrowych z całej Europy.