Przejdź do treści

Przedszkole terapeutyczne pracuje z przyłbicami od Klastra Obróbki Metali

Przyłbice
Fot. Piotr Walczak

Osiem przyłbic, produkowanych przez Experteam, firmę członkowską KOM, trafiło do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Ala i As" w Białymstoku. Dzięki temu placówka mogła rozpocząć pracę. A jej charakter jest szczególny, ponieważ opiekuje się dziećmi ze spektrum autyzmu. W tym przypadku noszenie maseczek przez nauczycieli byłoby nie tyle niekomfortowe, co mijałoby się z realizacją celów, do których przedszkole to zostało powołane.

Przyłbice na ręce dyrektor Edyty Bałakier i wicedyrektora Wojciecha Depczyńskiego przekazała Renata Martyniuk z biura Klastra Obróbki Metali. Poniedziałek, 11 maja, był pierwszym dniem ich testowania przez pracowników placówki.

- Jeżeli sprzęt ten ma pomóc w opiece nad dziećmi z autyzmem, a przez to odciążyć rodziców, to nie mamy wątpliwości, że warto było go udostępnić placówce. Podjęliśmy tę decyzję wyjątkowo i spontanicznie, gdy dowiedzieliśmy się, że po spełnieniu szeregu wymagań pod względem bezpieczeństwa przedszkole będzie mogło zostać otwarte z dniem 11 maja - mówi Renata Martyniuk.

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Ala i As" jest placówką przeznaczoną dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

- Bazując na doświadczeniu, wiemy, jak bardzo ważną kwestią jest prowadzenie ciągłej i systematycznej terapii i edukacji z osobami ze spektrum autyzmu. Zdajemy sobie również sprawę, iż rodzicom realizującym w domu zalecenia oraz zadania w ramach zdalnego nauczania jest ciężko. Dlatego też biorąc pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacje Ministerstw Zdrowia i Edukacji Narodowej, podjęliśmy decyzję o otwarciu placówki od 11 maja 2020 r. - wyjaśnia dyrektor Edyta Bałakier.

Przedszkole

Jak dodaje, w pierwszym tygodniu przyjmowane mają być dzieci rodziców, którzy oboje pracują. W drugim tygodniu, po wdrożeniu w procedury dotyczące reżimu sanitarnego, do przedszkola będą mogły wrócić pozostali wychowankowie.

- W trakcie przygotowań pomieszczeń przedszkola oraz organizacji pod kątem spełnienia wymogów sanitarnych w dobie stanu pandemii, bardzo miło nas zaskoczyła wiadomość, iż zostaną nam  nieodpłatnie przekazane przez Klaster Obróbki Metali przyłbice ochronne. Komunikując się z dziećmi autystycznymi zwracamy szczególna uwagę, ab nawiązywały one z nami kontakt wzrokowy oraz "czytały" informacje z przekazu pozawerbalnego. Zasłanianie twarzy maseczką przez nauczyciela zdecydowanie utrudnia dziecku właściwe odczytanie płynących z twarzy komunikatów, a sam wygląd takiej osoby nie jest naturalny dla dziecka. Przyłbice w tej sytuacji zdecydowanie lepiej są akceptowane przez naszych wychowanków - tłumaczy Edyta Bałakier.

Do tej pory przyłbice Experteamu Klaster Obróbki Metali dostarczył do szpitali w Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Ostrowi Mazowieckiej, Siedlcach, Łomży, Suwałkach, Białymstoku. Do placówek tych trafiło łącznie 220 przyłbic i 20 boksów ochronnych do bezpieczniejszej intubacji.

Jak podkreśla Sebastian Rynkiewicz, prezes i koordynator KOM, przy obecnych możliwościach produkcyjnych klaster może zaoferować w konkurencyjnych cenach rynkowych przyłbice dla podmiotów komercyjnych - np. placówek handlowych, firm, jak i przedszkoli prywatnych czy samorządowych, które w Białymstoku mają być otwierane z dniem 25 maja.

Specyfikacja tych wyrobów znajduje się TUTAJ.