Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Projekty

ZREALIZOWANE

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa,

Oznaczenia UE

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Horyzont Europa,

Oznaczenia UE

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.,

 

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.,

 

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach programu COSME, tj. działań związanych z poszukiwaniem partnerów oraz działań polegających na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego.,

Logo

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) realizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Jeden kontakt – wielu partnerów – prezentacja Klastra Obróbki Metali”.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego partnerami są ze strony polskiej – Klaster Obróbki Metali i Politechnika Białostocka, ze strony niemieckiej – Instytut Fraunhofera oraz StifterverbandMetalle.

Projekt ma charakter badawczy i koncentruje się na rozwoju – wytworzeniu oraz scharakteryzowaniu – nowoczesnych materiałów kompozytowych o…

Celem projektu jest promocja firm województwa podlaskiego,  jako podmiotów działających w ramach KIS i RIS, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firm w kraju i na rynkach międzynarodowych poprzez zwiększenie ich rozpoznawalności.

Cel projektu: wymiana doświadczeń i implementacja najlepszych praktyk w zakresie kształcenia oraz szkoleń zawodowych w przemyśle metalowym.

Projekt DigiFoF zakłada utworzenie współpracy sieciowej (platformy organizacyjnej) środowisk  uczelni, przedsiębiorstw, instytucji okołobiznesowych  w celu rozwijania nowych umiejętności dla młodych pracowników fabryk przyszłości, w których digitalizacja powoduje zmiany w procesie projektowania i wytwarzania mających na celu usprawnianie procesu produkcji, a…

Celem projektu jest promocja firm województwa podlaskiego,  jako podmiotów działających w ramach KIS i RIS, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firm w kraju i na rynkach międzynarodowych poprzez zwiększenie ich rozpoznawalności.

Projekt Inteligentna SUPER FABRYKA 4.0 w systemie rozproszonym - wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali zakłada podjęcie kompleksowych działań w celu wprowadzenia nowych innowacyjnych usług i produktów na międzynarodowe rynki.

Szczególnie ważnym elementem projektu jest Komitet Użytkowników, do którego należą reprezentanci firm zrzeszonych w KOM, którego zadaniem będzie bieżące monitorowanie postępów w projekcie oraz dbanie o jego wymiar praktyczny i walidacja wyników badań.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności branży maszynowo-metalowej i drzewnej z regionu pogranicza polsko-litewskiego. Działania obejmą przygotowania przyszłych kadr na potrzeby tego sektora oraz wprowadzenie usług profesjonalizujących współpracę wewnątrz Klastra Obróbki Metali.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności branży maszynowej/metalowej z regionu pogranicza polsko-litewskiego.