Przejdź do treści

RapidSheet - "Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc"

BUDŻET PROJEKTU
Całkowita wartość projektu: 844 401,95 zł
Dofinansowanie: 814 122,68 zł
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) - 642 540,00 zł
Klaster Obróbki Metali - 171 582,68 zł
Beneficjent: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Partnerzy:
•  Deutsche Forschungsvereinigungfür Meß-, Regelungs- undSystemtechnike.V. (DFMRS), Niemcy
•  Sirris, Belgia
•  Sirris R&D, Belgia
•  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), Polska
•  University of Bremen, BremenInstitute for Metrology, Automation and Quality Science (BIMAQ), Niemcy
•  Fraunhofer-InstitutfürWerkzeugmaschinenundUmformtechnik (IWU), Niemcy

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii do zastosowań w nisko seryjnej produkcji wyrobów z arkuszy blachy. Wynikiem końcowym będzie technologia oraz demonstracyjne stanowisko do szybkiego prototypowania i uzyskiwania złożonych wyrobów o jednostkowym lub nisko seryjnym charakterze produkcji.