Przejdź do treści

RapidSheet - "Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc"

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnej koncepcji technologicznej do niskoseryjnej produkcji cienkościennych wyrobów metalowych, z zastosowaniem technologii jednopunktowego przyrostowego formowania (ang. Single Point Incremental Forming SIPF).

 

 

Budżet projektu:                                                                                                            782 825,20 zł
Wartość dofinansowania:                                                                                              752 545,91 zł, w tym:

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie:                            580 963,23 zł
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju –
Koordynator KOM (Beneficjent Projektu):   171 582,68 zł
 

Partnerzy:

 

  • Deutsche Forschungsvereinigungfür Meß-, Regelungs- und Systemtechnike.V., Niemcy – lider konsorcjum,
  • Sirris, Belgia
  • Sirris R&D, Belgia
  • University of Bremen, BremenInstitute for Metrology, Automation and Quality Science, Niemcy
  • Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinenund Umformtechnik, Niemcy

 

Okres realizacji Projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy CORNET.

LOGO