Przejdź do treści

RapidSheet - "Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc"

Cel Projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnej koncepcji technologicznej do produkcji niskoseryjnej cienkościennych wyrobów metalowych, z zastosowaniem technologii jednopunktowego przyrostowego formowania (ang. Single Point Incremental Forming SIPF).

Okres realizacji Projektu:

01.01.2021 – 31.12.2022

Budżet Projektu:

782 825,20 PLN

Dofinansowanie ze środków UE:

782 825,20 PLN

Partnerzy projektowi:
  • Deutsche Forschungsvereinigungfür Meß-, Regelungs- und Systemtechnike.V. (Niemcy) – lider konsorcjum
  • Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – Koordynator KOM
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (Niemcy)
  • University of Bremen, BremenInstitute for Metrology, Automation and Quality Science (Niemcy)
  • Sirris (Belgia)
  • Sirris R&D (Belgia)

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy CORNET.

LOGO