Przejdź do treści

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Interreg Central Europe

Cel Projektu:

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach programu Interreg Central Europe, tj. wynagrodzeń personelu CPIR przygotowującego aplikację.

Okres realizacji Projektu:

01.12.2021 r.–30.11.2022 r.

Budżet Projektu:

23 250,00 zł

Dofinansowania ze środków UE:

23 250,00 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oznaczenia UE