Przejdź do treści

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
15-472 Białystok, ul. Ciepła 40
+48 85 678 58 23
kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl
www.wsfiz.edu.pl
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
box head
doc. dr Edward Hościłowicz Rektor

doc. dr Edward Hościłowicz
Rektor

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku istnieje od 1 października 1993 r. Jest najstarszą uczelnią niepubliczną w regionie oraz jedną z najstarszych w Polsce. Oprócz głównej siedziby w Białymstoku funkcjonuje Filia w Ełku i Wydział Zamiejscowy w Ostrowi Mazowieckiej. W 2018 r. w rankingu „Perspektyw”, WSFiZ uplasowała się na pierwszym miejscu w regionie wśród niepublicznych uczelni magisterskich. WSFiZ oferuje zróżnicowaną strukturę kształcenia z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych. Oferta edukacyjna obejmuje studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość, ekonomia oraz studia II stopnia (magisterskie) na kierunku zarządzanie. Wzbogaceniem oferty dydaktycznej są wykłady w języku angielskim i rosyjskim. Spełnia to oczekiwania studentów polskich, a jednocześnie umożliwia uczelni przyjmowanie studentów z zagranicy. Poza programem Erasmus, w WSFiZ studiują obecnie studenci z Turcji, Indii, Rosji, Białorusi, Ukrainy. Oferta studiów Master of Business Administration oraz podyplomowych WSFiZ to blisko 20 specjalności skierowanych do menedżerów przedsiębiorstw, właścicieli firm, pracowników samorządowych, specjalistów, absolwentów pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.