Przejdź do treści

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49
+48 87 565 22 17
ssse@ssse.com.pl
www.ssse.com.pl
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
box head
Leszek Dec Prezes Zarządu

Leszek Dec
Prezes Zarządu

Początki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej datuje się na rok 1996. W ciągu 22 lat działalności na obszarze objętym preferencjami ulokowały się 122 firmy, które poniosły nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 3 mld 86 mln złotych. W przedsiębiorstwach działających na terenie SSSE zatrudnienie znalazło aż 10 500 osób. Aktualnie Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. stoi przed wyzwaniem związanym z wejściem w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji. To rozwiązanie prawne znacząco ułatwia przeprowadzenie inwestycji na dowolnie wybranym terenie. Jednocześnie ustawodawca postanowił szczególnie premiować tych, którzy ulokują swoją firmę w trudnych gospodarczo miejscach. Dzięki temu obszary zarządzane przez SSSE S.A. będą nadal objęte najwyższymi możliwymi poziomami zwolnień z podatku dochodowego. Dzisiaj, jednym z zadań wszystkich stref ekonomicznych jest dbałość o dalszy, równomierny rozwój gospodarczy każdego z regionów Polskich. Niezmiennie jednak, naszą misją są działania podejmowane na rzecz ułatwiania realizacji procesu inwestycyjnego na obszarze Polski północno- wschodniej.