Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
16-001 Kleosin, ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
+48 85 746 98 72
instytut@iit.pb.bialystok.pl
instytutpb.com
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
box head
Prezesa Zarządu - Tomasz Stypułkowski

Tomasz Stypułkowski
Prezes Zarządu

Celem instytutu jest budowanie trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Instytut wyróżnia się kompleksowością, wysoką jakością końcowych produktów i usług oraz naukowym charakterem współpracy. Dzięki temu IIT podejmuje się wyzwań niestandardowych i trudnych oraz oferuje usługi indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego klienta. Różnorodność świadczonych usług oraz szeroka specjalizacja współpracujących ekspertów pozwalają na świadczenie usług zarówno o charakterze produkcyjnym czy wdrożeniowym, a także koncepcyjnym i badawczym.