Przejdź do treści

Zbliża się szósta edycja Wschodniego Kongresu Gospodarczego

WKG
PTWP

VI Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku odbędzie się w dniach 25-26 września br. W debatach, dyskusjach, spotkaniach i wydarzeniach towarzyszących weźmie udział ponad 1500 uczestników, 200 prelegentów oraz 700 uczniów i studentów. W ramach wydarzeń towarzyszących zaplanowano konkursy na najlepsze inwestycje komunalne, standardy zarządzania i pomysły na biznes oraz inspirujące spotkania dla młodzieży.

- Polska Wschodnia bardzo się zmienia. Działania rządu nakierowane na wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju w istotny sposób stawiają na rozwój regionów wschodnich, dając im nowe możliwości i szanse. Dlatego teraz tak istotna jest dyskusja o tym, jak ma przebiegać proces rozwoju Polski Wschodniej. My w tę ważną debatę chcemy włączyć różne środowiska: przede wszystkim przedsiębiorców, których nigdy na Wschodnim Kongresie Gospodarczym nie brakuje, środowisko naukowe, a także kluczowe dla tej dyskusji samorządy - mówi Wojciech Kuśpik, organizator Wschodniego Kongresu Gospodarczego, prezes Grupy PTWP. - Liczymy na obecność rządu, a rozmawiać będziemy o takich kwestiach jak: kooperacja biznesu ze światem nauki, samorządu z inwestorem, podmiotów z obu stron granicy, świata młodej innowacyjności i dojrzałego biznesu.

Tegorocznemu, VI Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku, towarzyszy ponownie hasło "Tu spotyka się Zachód ze Wschodem".

Agenda wydarzenia obejmuje przekrojowe i aktualne spektrum tematów - od relacji między Unią Europejską a wschodem Europy, poprzez zagadnienia współpracy międzynarodowej, wspólnych europejskich inwestycji, aż po przemiany związane z cyfryzacją. Dyskutowane będą nowe czynniki kształtujące sytuację gospodarczą Polski i Europy, rozwojowe ambicje, bodźce wzrostu, szanse i wyzwania, ale także problemy i bariery do pokonania.

Program dwudniowego Kongresu dopełniają takie zagadnienia, jak: odnawialna energia i "zielony przemysł", nowy kształt funduszy unijnych, sytuacja na rynku pracy, miejsce Polski Wschodniej w globalnych łańcuchach logistycznych. Nie zabraknie tematów ważnych dla wschodniego makroregionu Polski - problematyki rynku rolno-spożywczego, usług medycznych oraz sukcesji w firmach rodzinnych.

- Zadbamy o aktualną, interesującą agendę, ciekawy scenariusz i niezawodną realizację. Ale to kompetentne grono zaangażowanych w projekt uczestników: liderów życia gospodarczego, przedstawicieli biznesu, naukowców, jest rękojmią wysokiej jakości wydarzenia. Każdego roku ponad tysiąc gości z kręgu biznesu, polityki, samorządów i świata nauki, ważni i perspektywiczni partnerzy polskiej gospodarki, zaświadczają swoją obecnością w Białymstoku, że mamy do czynienia z najciekawszym tego typu wydarzeniem w Polsce Wschodniej - dodaje organizator Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Wśród inicjatyw towarzyszących znajdą się kolejne edycje konkursów: TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej, TOP Pracodawcy Polski Wschodniej oraz na najbardziej innowacyjne start-upy.

Celem konkursu TOP Start-up Polski Wschodniej jest wsparcie zarówno projektów i usług zmieniających świat globalnie, jak i tych mniejszych, nowatorskich, wpisujących się w potrzeby lokalnego rynku. Do finału dostało się 10 wyselekcjonowanych start-upów, a wśród nich - ALEX Electro, firma członkowska Klastra Obróbki Metali, działająca w obszarze odnawialnych źródeł energii i e-mobilności. Zajmuje się produkcją małej architektury z autonomicznym systemem ładowania urządzeń mobilnych i turystycznych podczas odpoczynku. Dysponując bogatym zapleczem technicznym i własnym parkiem maszynowym, jest w stanie zrealizować każdy projekt związany z branżą e-mobility.

Polska Wschodnia stoi przed odpowiedzią na pytanie: jak być regionem atrakcyjnym dla młodych osób? Stąd rozwijana od pięciu lat inicjatywa Grupy PTWP i Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (partner strategiczny KOM) pod nazwą EEC Liderzy Przyszłości. Projekt adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jego głównym celem jest promocja wiedzy o gospodarce oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez organizację inspirujących spotkań młodzieży z praktykami biznesu oraz artystami. Zaproszeni na VI Wschodni Kongres Gospodarczy goście opowiedzą, w jaki sposób połączenie pasji i determinacji przerodzić można we własną, odnoszącą sukcesy działalność. Rokrocznie w wydarzeniu bierze udział ok. 700 uczniów.

Wschodni Kongres Gospodarczy przez pięć lat stał się najważniejszym forum otwartej i wieloaspektowej dyskusji o perspektywach rozwoju Polski Wschodniej.

Wśród tegorocznych panelistów znaleźli się przedstawiciele firm członkowskich KOM, takich jak m.in. AC SA, SaMASZ, Malow, White Hill oraz naszych partnerów strategicznych: np. Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach, Uniwersytetu w Białymstoku, Stowarzyszenia Euroregion Niemen, Politechniki Białostockiej, Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, samorządów - miasta Białystok, miasta Suwałki, województwa podlaskiego.

Więcej informacji, szczegółowa agenda i rejestracja: http://www.wschodnikongres.eu/pl/