Przejdź do treści

Z wizytą w firmie SaMASZ

SaMASZ 08.07.2021
fot. KOM

8 lipca 2021 roku kilkudziesięciu przedstawicieli przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Obróbki Metali oraz pracownicy biura Klastra wraz z Prezesem odwiedziło niedawno oddaną do użytku nową halę Ośrodka Badawczo-Rozwojowego oraz hale produkcyjne firmy SaMASZ.

Spotkanie otworzył Sławomir Dobrzański, Dyrektor OBR SaMASZ, który zaprezentował potencjał badawczo-rozwojowy nowego ośrodka.

W wydarzeniu wystąpiły firmy KOM, które miały okazję zaprezentować swoją ofertę oraz możliwości współpracy kooperacyjnej wewnątrz klastra: LAC-MET, GRAFS oraz NNT. 

Podczas spotkania wystąpił również Antoni Stolarski - prezes SaMASZu, który wspominał o wartościach jakimi kieruje się firma, uczestnicy poznali również historię oraz misję przedsiębiorstwa. Prezes wskazywał na ogromną wartość pracowników tworzących organizację. Podczas przemówienia założyciel SaMASZu zwrócił szczególną uwagę na problem migracji młodych, wykształconych pracowników jednocześnie zauważając, że firma tworzy miejsce do rozwoju i dba o perspektywy dla pracowników.

- Rozbudowa Ośrodka Badawczo Rozwojowego firmy SaMASZ to sukces nie tylko tego przedsiębiorstwa, ale również Klastra Obróbki Metali. Wsparcie firm członkowskich to priorytet działalności klastra, a dziś widzimy namacalne efekty naszej współpracy. – mówi Sebastian Rynkiewicz, Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali.

Przedstawiciele firmy oprowadzili uczestników spotkania po hali produkcyjnej, w której mieszczą się działy: obróbki plastycznej, obróbki skrawaniem, przygotowania powierzchni, malarni KTL. Szczególnie interesującym miejscem było Laboratorium Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, gdzie stosowana jest technologia skanowania 3D i wykonywane są badania materiałowe.

Hala Ośrodka Badawczo-Rozwojowego powstała w wyniku realizacji projektu „OBR.SaMASZ.PL jako element koncepcji SuperFabryka 4.0 na potrzeby Klastra Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy” nr POIR.02.01.00-00-0150/19. Dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Zakres projektu obejmował w ramach obszaru infrastruktury wyposażenie Hali OBR w 7 obrabiarek do opracowywania nowych technologii i wykonywania prototypów oraz 2 stanowiska badawcze, a także rozwój infrastruktury IT wspierającej modelowanie i symulację procesów technologicznych za pomocą Digital Twin, w ramach obszaru agendy badawczej SUPERFABRYKA 4.0. Nowa hala wraz z wyposażeniem to koszt około 25 mln zł.

W postpandemicznej rzeczywistości taka wizyta to niesamowita okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz możliwość poznania parku maszynowego i infrastruktury organizacji.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania z naszymi klastrowiczami!