Przejdź do treści

Z pasji do marketingu – relacja ze spotkania GZW Marketing

GZW MARKETING
fot. NM KOM

We czwartek 18 listopada br. odbyło się inauguracyjne spotkanie Grupy Zaawansowanej Współpracy Marketing Klastra Obróbki Metali. W spotkaniu wzięło udział blisko 30 specjalistów działów marketingu i kadry manadżerskiej oraz właściciele firm członkowskich klastra.

 

Silniejsi w grupie

 

Firmy członkowskie w Klastrze Obróbki Metali działają wspólnie na wielu obszarach. Wspólne wyjazdy na targi, udział w zorganizowanych szkoleniach, wizytach studyjnych i spotkaniach grup zaawansowanej współpracy to tylko nieliczne ze wspólnych działań klastrowiczów. Do zacnego grona spotkań grupy zaawansowanej współpracy, czyli cyklicznych spotkań specjalistów firm członkowskich i ekspertów, mających na celu wspieranie wymiany doświadczeń, poglądów oraz opinii na tematy technologiczne i HRowe dołącza GZW Marketing. Spotkania tej grupy mają na celu wymianę doświadczeń, praktycznych rozwiązań podniesienie kompetencji pracowników firm członkowskich, śledzenie najnowszych trendów m.in. dzięki zapraszanym przez klaster ekspertom.

 

Inauguracyjne spotkanie GZW Marketing w głównej mierze dotyczyło omówienia planów działań w ramach grupy na najbliższe miesiące. Spotkanie otworzył Janusz Poulakowski – Dyrektor Operacyjny KOM, który powitał zebranych gości i opowiedział o celach grupy GZW Marketing. Warto przytoczyć kilka z nich, które wskazują na istotę stworzenia grupy:

- wsparcie firm klastrowych w zakresie rozwoju kompetencji
i efektywnego marketingu,

- poznanie dobrych praktyk w zakresie skutecznych strategii marketingowych,

- uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu efektywnych narzędzi promocji oraz skutecznego dostarczania wartości klientom, przy uwzględnieniu ciągłych zmian w ich zachowaniach i potrzebach,

- możliwość poznania, spotkania profesjonalistów zajmujących się promocją i wymiana doświadczeń w ramach prowadzonych przez inne firmy klastrowe działań marketingowych zgodnie z zasadą – “Przewaga dzięki współpracy”.

 

Przewaga dzięki praktycznym rozwiązaniom

 

Kolejna część spotkania poświęcona była omówieniu idei nowo wdrożonego - Akademii Marketingu WIN-WIN. O koncepcji projektu opowiedział Sylwester Pilipczuk - neurocoach, trener, praktyk marketing, warsztatów z zakresu: inteligencji emocjonalnej, neurodydaktyki, sztuki wystąpień publicznych, profesjonalnej obsługi klienta, skutecznej promocji. Akademia Marketingu WIN-WIN to cyklu spotkań rozwojowych i kompetencyjnych, który ma na celu budować i rozwijać teoretyczne i praktyczne umiejętności marketingowe. Projekt jest skierowany i przeznaczony dla właścicieli oraz pracowników działów marketingu firm klastrowych. Projekt przewiduje cykl spotkań w miejscu zaaranżowanym na ring bokserski, gdzie ścierać się będą różne koncepcje i strategie marketingowe prezentowane przez zaproszonych gości i ekspertów. Na ringu ma odbyć się „starcie tytanów”, którzy opowiadając o swoich doświadczeniach popartych praktycznymi case study opowiedzą z czym spotkali się podczas realizacji różnego typu projektach marketingowych, opowiedzą o swoich najlepszych pomysłach, ale też o porażkach, przed którymi będą przestrzegać. Podczas „starć” występować będą eksperci, teoretycy, praktycy oraz właściciele firm klastrowych, którzy niejeden projekt marketingowy mają już za sobą.

 

Optymalizacja nie tylko dla programistów i technologów

 

Spotkania w ramach Akademii Klastra będą miały również formę szkoleń i warsztatów, podczas których uczestnicy spotkań będą mieli szansę poznać praktyczne rozwiązania i konkretne narzędzia, które usprawnią ich pracę oraz otworzą nowe możliwości. Już planowane są warsztaty dotyczące narzędzi pozwalających śledzić ruch na stronie, tworzyć lepsze treści do social mediów, czy analizować pozyskane przez programy trackingowe dane analityczne. To nie lada gratka dla wielu osób, które nie miały dotąd doświadczenia z tego typu programami, a których wdrożenie może przynieść ogromne korzyści i optymalizować koszty działań marketingowych. Program szkoleniowo-warsztatowy w ramach Akademii Marketingu WIN-WIN będzie dobrany do potrzeb firm członkowskich. Tematyka spotkań zostanie bowiem opracowana w oparciu o wyniki pozyskane z ankiety badania potrzeb rozesłanej wśród klastrowiczów. Klastrowicze w ankiecie mają między innymi wskazać obszary w jakich chcieliby pozyskać wiedzę, do wyboru są takie zagadnienia jak: SEO / pozycjonowanie, social media, neuromarketing, Public Relations, kampanie reklamowe Google ADS, Facebook ADS, marketing szeptany, video marketing, content marketing czy analityka internetowa oraz wiele innych.

 

Już nie cogito ergo sum a raczej sentio ergo sum

 

Kolejnym punktem spotkania był wykład eksperta od neuromarketingu Sylwestra Pilipczuka pt. „Jak kupuje mózg?”. Prelekcja dotyczyła roli jaką odgrywa mózg w zachowaniach zakupowych i decyzyjnych, poruszyła zarówno biologiczne zagadnienia jak i psychologiczne podejście do decyzji zakupowych jakie podejmuje klient. Sylwester rozgromił stary ekonomiczny pogląd mówiący, że człowiek jest istotą racjonalnie postępującą i wskazał wiele obszarów, w których nasz mózg zachowuje się nieracjonalnie podejmując decyzje. Silnie naszpikowany wiedzą wykład z elementami humorystycznymi wskazał uczestnikom spotkania jak ważne jest spojrzenie na podejmowane przez nich działania marketingowe z dalszej perspektywy i próba stworzenia przekazu marketingowego podświadomie bardziej atrakcyjnego dla mózgu odbiorcy.

  • Nasze spotkanie GZW Marketing w fimowym skrócie -> GZW Marketing

Budowanie sieci poza siecią

Po wystąpieniach prelegentów przyszedł czas na networking przy wspólnej kawie. Wymiana opinii, spostrzeżeń i anegdotek wywiązała się spontanicznie wśród uczestników spotkania, mieli oni szansę dopytać prelegentów o szczegóły wystąpień, zadać nurtujące pytania oraz prosić o porady. Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu, a osoby zainteresowanie kolejnym spotkaniem o tematyce marketingowej zapraszamy do śledzenia klastrowych social mediów. Pierwsze spotkanie z cyklu Akademia Marketingu odbędzie się 16 grudnia 2021 o godz. 10:00 w formie online. Już dziś zapraszamy do rezerwacji tego terminu w swoich kalendarzach!