Przejdź do treści

Wspólne stoisko KOM na Targach Praktyk i Staży

Wspólne stoisko KOM na Targach Praktyk i Staży
Fot. pb.edu.pl

20 marca na Politechnice Białostockiej odbędą się Targi Staży i Praktyk, na których zaprezentowane zostanie wspólne stoisko KOM. Będzie to pierwsza tego typu wspólna inicjatywa pracodawców, podczas której będziemy promować unikalny projekt staży rotacyjnych, podczas których studenci będą odbywać wakacyjną praktykę w kilku firmach.

Staż rotacyjny KOM:

  • Celem stażu rotacyjnego dla studenta jest poznanie rynku pracy i pracodawców w regionie, a także lepsze rozeznanie własnych umiejętności i preferowanego stylu pracy w różnych kulturach organizacyjnych
  • Cele stażu rotacyjnego dla firmy: pozycjonowanie pracodawcy na rynku pracy, pokazanie firmy z jak najlepszej strony, uzupełnienie wakacyjnych braków kadrowych na niektórych stanowiskach pracy, możliwość pozyskania pracowników.

Opis:

  • Wakacyjny płatny staż dla absolwentów i studentów ostatnich semestrów;
  • Wynagrodzenie stażowe studenta jest finansowane przez firmę, w której student odbywa staż: 1.800 zł brutto za miesiąc (ok. 1.450 netto) płatne na podstawie umowy o praktykę absolwencką (ustawą z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich - Dz.U. nr 127, poz. 1052. Umowa jest zwolniona z zus, odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy;
  • Student w trakcie 2-miesięcznego okresu odbywa staż w dwóch firmach Klastra Obróbki Metali, miesiąc w każdej z nich;
  • Studenci zgłaszający się do udziału w programie stażowym akceptują odbycie stażu w dwóch firmach spośród wszystkich zgłoszonych, ale nie w konkretnych firmach;
  • Wstępną selekcję kandydatów na staż przeprowadza Biuro KOM, możliwy jest również udział przedstawiciela firmy;
  • Firma zobowiązuje się do przeprowadzenia wstępnego instruktażu bhp dla stażystów;
  • Firma określa miejsce odbycia stażu (dział), program stażu oraz wyznacza opiekuna stażu;
  • Po stażu student wypełnia ankietę ewaluacyjną.

Inną możliwością jest zaprezentowanie przez firmę indywidualnych staży i praktyk, które oferują studentom.

UWAGA! Istnieje również możliwość  przyjęcia na staż studentów Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy studentem, firmą i Politechniką Białostocką.

Formularze zgłoszeniowe udostępniają: Paweł Tokarewicz i Urszula Wdziękońska - p.tokarewicz@metalklaster.pl; u.wdziekonska@metalklaster.pl.

Załącznik Rozmiar
Zgloszenie na Targi Pracy 1.77 MB