Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Województwo podlaskie wspólnie z Klastrem Obróbki Metali promuje gospodarczo region w Paryżu

Uczestnicy misji gospodarczej w Paryżu
Uczestnicy misji gospodarczej w Paryżu

W dniach 4-8 kwietnia br. przedstawiciele Klastra Obróbki Metali prezentowali potencjał województwa podlaskiego w trakcie misji gospodarczej do Paryża organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 

 

Bardzo ważnym aspektem misji gospodarczej wzmacniającym zainicjowane w Paryżu kontakty były spotkania w dniu 5 kwietnia w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Paryżu oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich Francji. Województwo podlaskie jest w elitarnej grupie razem z województwami: śląskim oraz dolnośląskim, które w pierwszej połowie 2022 roku odwiedziły Paryż. Dzięki zaangażowaniu Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego oraz Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora Mariusza Dąbrowskiego podlaskie przedsiębiorstwa mogą wejść na wyższy poziom współpracy instytucjonalnej z francuskimi partnerami. Podczas spotkania Rafał Hryniewiecki - Radca Wydziału Ekonomicznego przedstawił bardzo optymistyczne trendy w zakresie polsko-francuskiej współpracy gospodarczej. Ostatnie lata przyniosły dodatni bilans w wymianie handlowej również dzięki wkładowi firm klastrowych.  Francja to trzeci partner handlowy Polski, wielu Klastrowiczów posiada we Francji partnerów biznesowych.

 

W trakcie spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Francji bardzo istotnym wątkiem było omówienie wojny na Ukrainie i jej konsekwencji gospodarczych oraz pochylenie się nad trudną sytuacją związaną z nielegalnymi imigrantami na granicy z Białorusią. Partnerzy francuscy docenili wysiłki i rolę Polski w obu trudnych wyzwaniach. Dyskutowano na temat dalszych scenariuszy zdarzeń. 

 

Nie zabrakło również czasu na rozmowy na temat przyszłości edukacji. Sebastian Rynkiewicz – Prezes Zarządu KOM wskazał między innymi na potencjał projektu Smart Education for Industry (SEI) 4.0, który wspólnie z UMWP został zgłoszony przez Klaster Obróbki Metali jako projekt strategiczny do nowej perspektywy budżetowej UE 2021-2027. Oprócz wymiaru krajowego może on również służyć adaptacji do pracy w klastrowych firmach uchodźców z Ukrainy czy Białorusi. Pan Marszałek Artur Kosicki zwrócił uwagę na potrzebę szybkich działań ze strony unijnej między innymi poprzez wykorzystanie środków dedykowanych na współpracę transgraniczną. 

 

W dniu 6 kwietnia w trakcie seminarium biznesowego oprócz prezentacji regionu oraz klastra znakomicie zaprezentowały się przedstawicielki firm członkowskich. Anna Jankowska z Inter-Tech przedstawiła bardzo bogatą ofertę linii produktowych maszyn rolniczych. Anna Zadykowicz bazując na 38-letnim doświadczeniu rynkowym spółki Jazon pokazała możliwości firmy w zakresie projektowania, tworzenia i transportu maszyn budowlanych oraz omówiła możliwości firmy w zakresie robotyki i kooperacji technologicznej. Z kolei Monika Rutkowska wskazała jak szerokimi możliwościami technologicznymi w zakresie podwykonawstwa dysponuje firma Art- Motor. Ta rodzinna firma dysponuje doświadczeniem na rynku francuskim, misja gospodarcza stanowiła zatem możliwość pozyskania nowych partnerów, a także pogłębienia dotychczasowych relacji biznesowych. Komplementarną ofertę branżową przedstawiła Monika Piłasiewicz z Alu-Frost. Wspólny wyjazd do Paryża wykreował przestrzeń do bliższej kooperacji firmy z Klastrem.

 

Nie zabrakło również międzynarodowego spotkania przedstawicieli klastrów. Wydarzenie było okazją do odnowienia kontaktów z partnerami francuskimi jak: Klaster CIMES (Creating Integrated MEchanical Systems) z Lyonu, czy partnerami z regionu Auvergne-Rhones-Alpes.  

 

„Z partnerami z tego regionu ostatnio intensywnie pracowaliśmy nad kolejną aplikacją do Programu Horizon, gdzie złożyliśmy wspólny projekt 31 marca br. Wyjazd dał okazję do zainicjowania kontaktów z 10 nowymi wytypowanymi klastrami w okolicach Paryża. Zainteresowanie współpracą łącznie z wystosowaniem zaproszenia do Metz zgłosił między innymi Klaster Materalia. Zdecydowanie wyjazd był okazją do pogłębienia wielu kontaktów oraz poszerzenia horyzontów działań KOM.” – tak wyjazd opisuje Sebastian Rynkiewicz – Prezes Zarządu KOM. 

 

 

Wydarzenie nie odbyłoby się bez wparcia wielu osób. Serdeczne podziękowania należą się Agnieszce Bonnevoy – ekspertowi PAIH w Paryżu, która zaangażowała się w nawiązanie kontaktów z partnerami francuskimi i deklaruje dalszą współpracę instytucjonalną. Świetna organizacja i biznesowe otoczenie dzielnicy La Defense stworzyło przestrzeń do biznesowych rozmów nie tylko dla branży metalowo-maszynowej, ale kolegów i koleżanek z branży spożywczo-kosmetycznej, którą reprezentowały firmy: 4szpaki, BioPlant Natura, Brand Distrubition Group oraz Truders Dystrybucja. Dzięki wspólnej prezentacji przedstawiciele polskiej dyplomacji gospodarczej dysponują dużo lepszym przeglądem możliwości i w codziennej pracy będą mogli dalej promować firmy klastrowe oraz interesy regionalne we Francji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały promocyjne przygotowane przez uczestników misji.

 

W trakcie wizyty w Paryżu udało się również wygospodarować przestrzeń na zapoznanie z kulturą, dziedzictwem narodowym oraz zwyczajami Francji. Jak pokazał przebieg rozmów znajomość francuskich realiów tworzyła wartość dodaną w trakcie rozmów. Jako Klaster Obróbki Metali będący Krajowym Klastrem Kluczowym liczymy na kontynuację współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i dziękujemy za współpracę przy wydarzeniu w Paryżu oraz na kolejne interesujące wspólne przedsięwzięcia jeszcze w 2022 roku.

 

Więcej informacji na temat misji biznesowej oraz potencjału gospodarczego województwa podlaskiego znajdziemy pod linkiem: https://investinpodlaskie.pl/en/