Przejdź do treści

V Kongres Klastrów Polskich

Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie, w Hotelu Hilton, przy ul. Grzybowskiej 63. Jednocześnie będzie miało miejsce wydarzenie towarzyszące (panele mają odbywać się równolegle): Regional and Economic Diplomacy Summit, Poland 2019.

Temat przewodni Kongresu Klastrów Polskich to: "Dla siebie, czy dla innych?". Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy (innowacje, nowe technologie, współpraca gospodarcza we wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentne specjalizacje europejskie, krajowe i regionalne).

Tegoroczny Kongres Klastrów Polskich będzie wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, którego głównym organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Związek Pracodawców Klastry Polskie jest współorganizatorem honorowym ww. wydarzenia.

Hasło przewodnie Kongresu: "Dla siebie, czy dla innych?". Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy”, ma dać impuls do debaty nt. między innymi współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich, krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

Opracowana pod kierunkiem premiera Mateusza Morawieckiego Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to dokument kluczowy dla przyszłego rozwoju gospodarki Polski i jej regionów, naturalnym jest więc, że tegoroczna dyskusja uczestników Kongresu będzie toczyła się wokół możliwej roli Klastrów i ich uczestników w implementacji Strategii w najbardziej innowacyjnych branżach.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie (https://5kongres.klastrypolskie.pl/) oraz Szczycie Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej.

Z uwagi na to, że V Kongres Klastrów Polskich jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 (Regional and Economic DiplomacySummit 2019), którego organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (Związek Pracodawców Klastry Polskie jest współorganizatorem honorowym ww. wydarzenia) prowadzona jest wspólna rejestracja na oba wydarzenia. Strona Szczytu REDS2019 jest w przygotowaniu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja jest możliwa poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: summit@mpit.gov.pl

W treści wiadomości należy podać następujące dane kontaktowe:
- imię i nazwisko uczestnika,
- firma/organizacja,
- adres e-mail, telefon kontaktowy.

Po uruchomieniu strony wydarzenia osoby, które zarejestrowały się poprzez adres mailowy summit@mpit.gov.pl, otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.