Przejdź do treści

Startuje nowy międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy. KOM liderem konsorcjum

PB
Fot. Paweł Tadejko

Prawie 1,3 mln otrzymają Klaster Obróbki Metali i Politechnika Białostocka na opracowanie nowego materiału kompozytowego. Na Wydziale Mechanicznym PB startuje nowy międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy: "Nowoczesne kompozyty o osnowie metalicznej wzmacniane naturalnymi okrzemkami (New metal matrix composites reinforced with natural diatoms)".

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum, którego partnerami są ze strony polskiej: Klaster Obróbki Metali i Politechnika Białostocka, a ze strony niemieckiej: Instytut Fraunhofera oraz Stifterverband Metalle. Polska część projektu finansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w ramach międzynarodowego konkursu na projekty badawcze inicjatywy CORNET 26). Na ten cel przeznaczono prawie 1 mln 300 tysięcy złotych.

Zadaniem naukowców z Politechniki Białostockiej jest wytworzenie, a później zbadanie i opisanie  nowoczesnych materiałów kompozytowych o osnowie metalicznej z naturalnym wzmocnieniem w postaci pancerzyków okrzemek. Okrzemki to mikroskopijne jednokomórkowe glony zasiedlające naturalne zbiorniki wodne. Są bardzo zróżnicowane – szacuje się, że występuje ok. 100 tys. gatunków. Ich cechą charakterystyczną jest krzemionkowy pancerzyk, który dzięki swojej budowie zapewnia ciekawe właściwości wytrzymałościowe całej konstrukcji. Pancerzyk zbudowany jest z dwóch nachodzących na siebie okryw otoczonych pasami obwodowymi. Nie bez znaczenia jest też fakt dużej dostępności okrzemek - glony występują zarówno w środowisku naturalnym, mogą też być pozyskane w procesie hodowli.

- Koncentrujemy się na uzyskaniu nowego materiału o niespotykanej dotąd kombinacji właściwości strukturalnych i funkcjonalnych, przy jednoczesnej poprawie właściwości mechanicznych. Osiągnięcie wyznaczonego celu będzie wymagało określenia gatunków okrzemek spełniających wymagania (dotyczące m.in. wielkości, morfologii), a także zoptymalizowania procesu wytwarzania kompozytów - mówi dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke z Wydziału Mechanicznego PB.

Innowacyjnym materiałem kompozytowym zainteresowane są branże z dziedziny konstrukcji lekkich, w szczególności przemysł motoryzacyjny, lotniczy, kolejowy, a w przypadku urządzeń mobilnych - elektroniczny.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z realizacji kolejnego międzynarodowego projektu badawczo-rozwojowego i to w bardzo prestiżowym gronie. Mieliśmy już przyjemność realizacji projektu ze wspólnotowej Inicjatywy CORNET. Nasz partner strategiczny - Politechnika Białostocka, jak i Instytut Fraunhofera - największy instytut badawczy w Europie, dają gwarancję poziomu merytorycznego. Natomiast nowością jest dla nas obszar badań, czyli wykorzystanie wiedzy o okrzemkach w kontekście nowych materiałów, ich wytrzymałości, obniżania wagi konstrukcji przy jednoczesnym utrzymaniu, czy nawet zwiększeniu bezpieczeństwa - mówi Sebastian Rynkiewicz, prezes Klastra Obróbki Metali, lidera projektu MeCoDia.

Projekt MeCoDia "Nowoczesne kompozyty o osnowie metalicznej wzmacniane naturalnymi okrzemkami"

Wartość projektu: 1 289 994,71 zł

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Członkowie konsorcjum: Klaster Obróbki Metali - lider, Politechnika Białostocka oraz Instytut Fraunhofera (Niemcy), Stifterverband Metalle (Niemcy).