Przejdź do treści

Spotkanie partnerów projektu CEMIVET w Kownie

Cemivet
fot. MI4

W dniach 11-12 października przedstawiciele klastra – Martyna Przedlacka i Janusz Poulakowski uczestniczyli w wydarzeniu dotyczącym projektu CEMIVET - CircularEconomy in Metal Industries VET. Partnerzy projektu z Polski, Hiszpanii, Włoch, Litwy oraz Niemiec podczas dwudniowego spotkania dyskutowali m.in. na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego w przedsiębiorstwach branży metalowo-maszynowej

 

Cemivet jest projektem finansowanym z programu Erasmus+. Jego głównym celem jest edukacja pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zagadnień GOZ w obróbce metali, produkcji i innych procesach, a także zaangażowanie nauczycieli zawodu w specjalistyczne szkolenia i działania na rzecz rozwoju zawodowego.

To już drugie, po czerwcowej wizycie we Włoszech (w siedzibie REI - Reindustria Innovazione) spotkanie związane z realizacją projektu. Tym razem wydarzenie miało miejsce u litewskiego partnera. Spotkanie zorganizowane przez Vytatus Magnus University było okazją do wymiany doświadczeń, spojrzenia na kwestie GOZ (Gospodarki Obiegu Zamkniętego) w przedsiębiorstwach z punktu widzenia świata nauki, edukacji, organizacji i pracowników.

 

- Zdajemy sobie sprawę, że wdrożenie zasad GOZ w przedsiębiorstwach wymaga dużego nakładu pracy, czasu i edukacji na wielu płaszczyznach. Wierzymy, że dzięki projektowi uda nam się przybliżyć i ująć wszystkie kwestie związane z trudnościami i możliwościami wprowadzenia nowych praktyk w branży metalowo-maszynowej – Martyna Przedlacka, koordynator projektu CEMIVET

 

W najbliższych latach Unia Europejska będzie kładła nacisk na transformację systemu gospodarczego w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej (Circular Economy CE). Projekt będzie wspierał MŚP w klastrach metalowych i ich pracowników w lepszym zrozumieniu zachodzących transformacji (np. kryzys klimatyczny), określeniu ich wpływu i podjęciu odpowiednich działań adaptacyjnych.

Europejski przemysł metalowy stoi w obliczu procesów innowacji i transformacji. Cyfryzacja stwarza możliwości automatyzacji, uproszczenia pracy i nowych profili zawodowych, które mogą być podejmowane również przez kobiety. Wymaga to jednak inwestycji, restrukturyzacji procesów i nowych umiejętności.

Jak będzie wyglądał projekt Cemivet? Pierwszy etap obejmuje analizę opisującą istniejącą obróbkę metalu i produkcję, procesy i kompetencje. W odniesieniu do wyników, partnerzy zdefiniują nowe kluczowe kompetencje, które mają być nauczane przy użyciu odpowiednich metod, przyczyniają się do przekonującej, adaptowalnej koncepcji dla przyszłościowego tworzenia wartości w firmach metalowych. W ostatniej fazie partnerzy opracują programy nauczania. Wyniki badań i rozwoju oraz przykłady najlepszych praktyk CE, które istnieją w MŚP z branży metalowej będą systematycznie zapisywane w arkuszach informacyjnych i innych materiałach szkoleniowych. Partnerzy stworzą i zaoferują Otwarty Kurs Online (VOOC) oraz wydarzenia typu „Living Labs” jako multiplikatory do rozpowszechniania treści nauczania CE.

- Identyfikacja obszarów optymalizacji procesów produkcyjnych wpisujących  się w  założenia  GOZ dokonujemy już na poziomie analizy jednostkowych stanowisk  wytwórczych, w tym przypadku stanowisk  spawalniczych w naszych  firmach klastrowych, czyli na  etapie tworzenia  i realizacji rzeczywistych procesów. W naszej opinii jest to najskuteczniejsza droga skutecznego  projektowania przyszłych ulepszonych procesów i wprowadzenia tych  rozwiązań  do   etapów edukacji  zawodowej, aby przyszłe  kadry  sektora  miały już  zakodowane takie podejście w  swoich postawach. Projekt zakłada realizacje działań od   analizy  stanowisk pracy i  procesów, po przygotowanie materiałów kształcenia. –  Janusz Poulakowski, Klaster Obróbki Metali

EU

CEMIVET LOGO