Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Spotkanie GZW TECH w ChM

Spotkanie GZW TECH w ChM

Spotkania Grupy Zaawansowanej Współpracy Technologicznej są najpopularniejszymi spotkaniami organizowanymi przez Klaster Obróbki Metali. Dużym zainteresowaniem cieszą się wizyty organizowane w firmach członkowskich, które zapraszają do swoich siedzib. Zazwyczaj spotkania te gromadzą ponad 50 przedstawicieli firm członkowskich, zaproszonych gości, przedstawicieli władz jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów zagranicznych. Tym razem nie było inaczej - od liczby zgromadzonych gości sala konferencyjna firmy ChM pękała w szwach.

 

ChM to innowacyjne przedsiębiorstwo, które projektuje, produkuje i dostarcza rozwiązania medyczne stosowane w leczeniu schorzeń i dysfunkcji narządu ruchu człowieka. 65% wyrobów z logo ChM trafia na eksport. Firma swoje implanty i narzędzia dostarcza na rynki 50 krajów, a jej największymi partnerami są dystrybutorzy między innymi z Grecji, Rumunii, Libii, RPA, Kazachstanu, Tajwanu czy Kolumbii. W kraju, natomiast, ChM współpracuje z ponad 500 odbiorcami. Firma zakończyła realizację budowy Centrum Badań i Rozwoju, w którym rozlokowane są laboratoria fizykochemiczne, dział konstrukcyjny oraz dział prototypów. ChM to firma z 40-letnim doświadczeniem, na badania i rozwój przeznacza 20% rocznego dochodu. Laboratoria firmy ChM sp. z o.o. oferują usługi badań materiałów i wyrobów w zakresie badań metalograficznych, mechanicznych, fizykochemicznych, mikrobiologicznych oraz pomiarów precyzyjnych.

Podczas wydarzenia uczestnicy spotkania mieli okazję poznać działalność firmy, którą zaprezentował Prezes Zarządu ChM Andrzej Sobolewski. Jego wystąpienie dało możliwość zapoznania się z szeroką gamą wyrobów firmy oraz przybliżyło jaką ważną wartość ma w życiu codziennym ludzi, którzy stali się ich użytkownikami. Pan Andrzej Sobolewski podkreślił w swoim wystąpieniu jak ważną rolę odgrywa komunikacja pomiędzy firmą produkującą implanty, a branżą medyczną. ChM organizuje profesjonalne szkolenia w zakresie implantowania produktów własnych firmy dla personelu medycznego oraz konferencje i warsztaty na kadawerach.

 Kolejnym punktem spotkania była prezentacja firmy Punkt Drukarnia Cyfrowa. Paweł Augustynowicz omówił działalność firmy oraz przedstawił wachlarz świadczonych usług oraz produktów. Następna prezentacja dotyczyła innowacyjnych rozwiązań realizowanych w firmie Universal Robots, którą zaprezentował Piotr Stanecki. Obie firmy wystąpiły w panelu dobrych praktyk, który umożliwia prezentację firm podczas organizowanych spotkań Grupy Zaawansowanej Współpracy Technologicznej. Podczas przerwy kawowej można było również zapoznać się z funkcjami cobota firmy Universal Robots oraz bliżej przyjrzeć się etykietom i oznaczeniom produkowanym przez Punkt Drukarnię Cyfrową.

W kolejnej części spotkania odbyła się również prezentacja projektu GINCO. Założenia projektu prezentowała dr inż. Izabela Zgłobicka. W spotkaniu brały też udział osoby z instytutu Fraunhofer-Gesellschaft z Niemiec, które współtworzą projekt wraz z Politechniką Białostocką i Klastrem Obróbki Metali.

Po przerwie kawowej odbyło się wystąpienie przedstawiciela branży medycznej. Szef Oddziału Ortopedii i Traumatologii w SPZOZ Mońki lekarz ortopeda Bartosz Cukierman opowiedział uczestnikom o współpracy lekarzy chirurgów i ortopedów z firmą ChM. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na fakt, że ChM jest dostawcą implantów medycznych oraz sprzętu medycznego, z którym współpraca przebiega na najwyższym poziomie. Podkreślił również, że dzięki współpracy z działem konstrukcyjnym udało się zrealizować wiele projektów indywidualnych, a dobra komunikacja z przedstawicielami firmy umożliwia szereg konsultacji i pomaga w tworzeniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb lekarzy. 

Po części prezentacyjnej uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do odwiedzenia parku maszynowego przedsiębiorstwa ChM. Podczas spaceru po produkcji pracownicy firmy ChM opowiadali o procesie produkcyjnym tworzenia implantów medycznych oraz o używanych technologiach w przedsiębiorstwie do najnowszych należy spawanie laserowe oraz druk 3D metodą DMLS - selektywne spiekanie laserem proszków metalowych w tym przypadku proszku tytanu. Zaproszeni goście odwiedzili również izby pomiarowe wyposażone w precyzyjne maszyny współrzędnościowe wykonujące pomiary wizyjne i stykowe oraz urządzenia wyspecjalizowane w pomiarze chropowatości powierzchni. Firma bardzo mocna stawia na jakość wykonywanych detali, co podkreślały osoby oprowadzające przy omawianiu cechowania laserowego wyrobów, w ich przypadku jest to bardzo istotny aspekt. Kolejnym punktem wydarzenia była również wizyta w laboratoriach, które posiadają akredytowany System Zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wszystkie badania i pomiary przeprowadzane są w warunkach kontrolowanych i mogą być wykorzystywane w oparciu o stosowne dyrektywy, odpowiednie specyfikacje techniczne lub inne wymogi zgodne z życzeniem klienta. Uczestnicy spotkania zapoznali się z przebiegiem badań metalograficznych, właściwości mechanicznych, czystości wyrobów czy elektrochemicznych. Ciekawym punktem programu było również odwiedzenie laboratorium badań mikrobiologicznych, w których można przeprowadzić pomiar czystości mikrobiologicznej czy jałowości.

Całe spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze za co serdecznie dziękujemy firmie gospodarzowi – ChM. 

Więcej informacji o gospodarzu znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://chm.eu

W celu zapoznania się z wachlarzem usług laboratoriów akredytowanych podajemy bezpośredni link: https://chm.eu/kompetencje/laboratoria-akredytowane.  Zapraszamy również do obejrzenia fotorelacji z organizowanych przez ChM szkoleń na firmowy fanpage ChM: https://www.facebook.com/ChMimplants