Przejdź do treści

Prawie 5 mln zł dofinansowania na rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy ChM

ChM
Fot. Małgorzata Sawicka / UMWP

Firma ChM zrealizuje projekt, dzięki któremu zostanie rozwinięte istniejące już zaplecze badawczo-rozwojowe. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 12,2 mln zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPOWP opiewać będzie na kwotę 4,9 mln zł. Symboliczny czek przekazał we wtorek, 3 marca 2020 r., Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

- Dzięki projektowi, koncepcyjne rozwiązania stworzone w firmie ChM mają szansę przerodzić się w gotowy produkt - powiedział Andrzej Sobolewski, prezes zarządu ChM. - Z własnego doświadczenia wiemy, jak dużą wartość można uzyskać dzięki innowacyjnym produktom. One budują realną przewagę konkurencyjną na rynku, markę oraz prestiż firmy.

Prezes ChM podkreślił także dużą wartość wsparcia ze strony Regionalnego Programu Operacyjnego, które uwalniając środki własne firmy, pozwolą zrealizować inne, własne przedsięwzięcia.

Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, zwrócił uwagę na gospodarczy i społeczny wymiar projektu.

- Mamy nadzieję, że wsparcie przełoży się nie tylko w wymiarze rozwoju gospodarczego firmy, ale też poprawy zdrowia naszych mieszkańców - podkreślił.

Zwrócił też uwagę, że za czasów obecnego zarządu przekazane już zostało podlaskim przedsiębiorcom na różnego rodzaju działania, w tym te związane z innowacyjnością, ok. 170 mln zł.

- Tego rodzaju wydarzenia, jak dzisiejsze, traktujemy nie tylko jako przekazanie czeków, ale także promocję naszych podlaskich przedsiębiorców - powiedział Artur Kosicki.

Zakupiona aparatura badawczo-rozwojowa pozwoli na przeprowadzenie badań nad produkcją systemu endoprotez stawu biodrowego stosowanych w trudnych, onkologicznych, przypadkach, gdzie są bardzo duże ubytki kostne w obszarze zarówno miednicy i stawu biodrowego, a zastosowanie standardowych endoprotez nie byłoby możliwe.

W ramach przedsięwzięcia planowane są badania obejmujące:
- cementowy i bezcementowy trzpień endoprotezy stawu biodrowego,
- głowę endoprotezy stawu biodrowego,
- cementową i bezcementową panewkę endoprotezy stawu biodrowego,
- system pakowania elementów endoprotezy stawu biodrowego,
- specjalistyczne narzędzia do implantacji elementów endoprotezy stawu biodrowego.

Projekt realizowany jest od 1 lutego br. do 31 października 2021 roku.

Przedsiębiorstwo ChM sp. z o.o. założone przez Mikołaja Charkiewicza, działa nieprzerwanie od 1981 roku. Jest zlokalizowane w regionie północno-wschodniej Polski w ekologicznie czystym obszarze Unii Europejskiej. Od ponad 35 lat projektuje, wytwarza oraz dystrybuuje systemowe rozwiązania dla traumatologii i ortopedii we współpracy ze specjalistami medycznymi na całym świecie. Wyroby firmy ChM są eksportowane na 5 kontynentów do 35 krajów. Firma zatrudnia ponad 400 osób.

Źródło: Wrota Podlasia (https://wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/prawie-5-mln-zl-dofinansowania-na-rozwoj-zaplecza-badawczo-rozwojowego-firmy-chm.html)