Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Paszport do przemysłu 4.0 - kolejne spotkanie GZW TECH

GZW TECH - uczestnicy

W celu dobrych praktyk i wymiany doświadczeń Klaster Obróbki Metali zorganizował kolejne spotkanie GZW TECH. Tym razem tematyka spotkania skupiła się na przedsiębiorstwach w dobie cyfryzacji.

Spotkanie odbyło się 13.10.2022 roku uczestnicy spotkania zapoznali się kompleksowo z tematem systemów IT w projektowaniu, produkcji dedykowanej i wariantowej, czyli PLM automatyzujący pracę i procesy w przedsiębiorstwach. Pierwsza prezentacja należała to PLMEXPERT - firmy realizującej specjalistyczne usługi informatyczne dla odbiorców krajowych i zagranicznych. Oferuje klientom wysokiej jakości kompleksowe rozwiązania przeznaczone zarówno dla przedsiębiorstw i administracji terenowej, jak i korporacji informatycznych. Prezentację rozwiązań firmy PLMEXPERT poprowadzili przedstawiciele przedsiębiorstwa: Marek Jarosz, Adam Gułaj oraz Remigiusz Bogatek. Eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego PLM jest naturalnym środowiskiem dla zmiany inżynierskiej? Prezentacje PLMEXPERT dotyczyły również tematu struktury danych bliźniaka cyfrowego dla produkcji wariantowej i seryjnej, a także tematu zarządzania Cyklem Życia Produktu, Procesu, Projektu (PLM).

W innej części spotkania wystąpił ekspert partnera spotkania Platformy Przemysłu Przyszłości. Prelegent FPPP Mariusz Hetmańczyk w wystąpieniu pt. „Techniki usprawniania przepływu na stanowiskach pracy" szeroko omówił tematykę dotyczącą unowocześnienia procesów oraz technologii produkcji, planowanych przeglądów i konserwacji maszyn i wcześniejszych zakupów części do maszyn, przedstawił też tematykę związaną ze szkoleniami pracowników, które eliminują stare nawyki, zwrócił też uwagę, że wprowadzanie nowych usprawnień stanowisk powinno być kreowane pod pracowników a nie im narzucane. Prezentacja dotyczyła również racjonalnej gospodarki zasobami oraz plusów wprowadzania elastycznych linii produkcyjnych.

Kolejna część spotkania była poświęcona inteligentnemu zarządzaniu produkcją, ekspert firmy UIBS Teamwork Grzegorz Skowronek poprowadził prezentację, która była poświęcona autonomicznemu systemowi decyzyjnemu - cyfrowemu robotowi IPOsystem. IPOSystem jako samodzielny system decyzyjny widzi wszystkie prace do wykonania związane z produkcją wyrobów, wydaje je do wykonania na podstawie wcześniej zdefiniowanych zasobów ludzkich i maszynowych. Ekspert zauważył, że z systemu IPOsystem korzysta już 10 000 pracowników. 

Dziękujemy firmom PLMEXPERT, UIBS Teamwork oraz partnerowi spotkania Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości za przygotowane wystąpienia merytoryczne. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie GZW TECH planowane na 17.11.2022 roku.

 

Więcej informacji o PLMEXPERT na stronie www.plmexpert.pl.

Więcej o IPOsystem na stronie www.iposystem.com.pl.

Więcej o działalności Platformy Przemysłu Przyszłości na stronie www.przemyslprzyszlosci.gov.pl.