Przejdź do treści

KOM aplikuje o 10 mln zł na internacjonalizację

KOM

Dofinansowanie w wysokości 10 milionów złotych - o tyle stara się Klaster Obróbki Metali na internacjonalizację; już po raz trzeci. Jeżeli uda się je pozyskać, firmy członkowskie zyskają wsparcie, dzięki któremu będą mogły m.in. promować swoje produkty i usługi podczas największych międzynarodowych imprez targowych w kraju i zagranicą.

- Gorący letni okres to nie tylko temperatura za oknami. W biurze KOM też jest gorąco - mówi Janusz Poulakowski, dyrektor biura. - Przygotowujemy wnioski aplikacyjne na internacjonalizację klastra zarówno z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz z PO Inteligentny Rozwój w ramach działania na Umiędzynarodowienie Klastrów Kluczowych. To będzie już nasz trzeci projekt, w którym staramy się o dofinansowanie działań do wartości 10 mln zł  na wzrost konkurencyjności międzynarodowej członków klastra.

W tym miejscu warto przypomnieć, że w 2017 roku wartość złożonego projektu wyniosła blisko 6 mln zł, a dofinansowanie to niemal 4 mln zł (konkretnie to aplikacja została złożona w 2016, a w 2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła konkurs). Pieniądze te zostały przeznaczone na działania o zasięgu światowym. KOM wraz z firmami członkowskimi, dzięki wsparciu, mógł aktywniej uczestniczyć i promować polski biznes podczas największych imprez wystawienniczych oraz zaoferować szeroki wachlarz wsparcia eksportu, aby rywalizować z potentatami rynkowymi z całego świata. Otworzyło to nowe możliwości rozwoju rodzimych przedsiębiorstw oraz podniosło ich konkurencyjność.

Wtedy do projektu przystąpiło 20 firm członkowskich, w tym 15 zaliczanych do MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) oraz pięć dużych spółek.

- Firmy, które zgłosiły akces o wsparcie finansowe, najczęściej aplikowały o dofinansowanie udziału w zagranicznych targach i wystawach, dostęp do zagranicznych laboratoriów, umożliwiających im uzyskanie certyfikatów i dostęp do rynku, oraz pozyskanie specjalistycznego doradztwa eksportowego, dostęp do baz danych i wywiadowni gospodarczych - mówił wtedy Janusz Poulakowski.

Klaster wygrał też i konkurs w 2018 r. Wtedy to wartość projektu pod nazwą "SF 4.0 KOM - Inteligentna Super Fabryka wyniosła prawie 10 mln zł. Przystąpiło do niego 11 małych i mikro przedsiębiorstw, cztery średnie i siedem dużych. Cel to świadczenie kompleksowych usług firmom członkowskim, związanych z wprowadzaniem konkretnych produktów na wybrane rynki zagraniczne, aktywizacją przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, oferowanie kompleksowej organizacji wystąpień targowych.

- Internacjonalizacja to dużo więcej niż uczestnictwo w targach za granicą - zwracał uwagę Sebastian Rynkiewicz, prezes i koordynator KOM. - Staramy się zmieniać jakość wyjazdów na międzynarodowe wydarzenia. Symbolami rewolucji w sposobie ekspozycji i uczestnictwa była obecność firm członkowskich w Hanowerze, Subcontracting w Poznaniu czy też Warsaw Industry Week.

Częścią projektu były usługi szkoleniowe z programem przygotowanym w oparciu o rzeczywiste potrzeby rozwojowe i kompetencyjne pracowników. W Akademii Klastra wzięło udział ponad 200 pracowników firm członkowskich. Szkolenia realizowano w trzech blokach tematycznych: kompetencje interpersonalne, handel i współpraca zagraniczna, zarządzanie i optymalizacja produkcji.